Tag Archives: Håp

NYE KLÆR

Mange kjøper seg nye klær til jul. Dressen eller kjolen blir plassert i klesskapet for å være klar til bruk når festen begynner. Kanskje vi av og til tar en titt inn i skapet for å beundre plagget. Og vi … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

EN GOD STRID

Jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til. (1.Tim.6,11-12) Mange vil kanskje oppfatte kristen forkynnelse vanskelig på grunn av tankemessige motsetninger, og spesielt forholdet mellom … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

DET ER I MORGEN!

Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft, er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

FRYKT DERFOR IKKE!

FRYKT DERFOR IKKE! Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan drepe både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

MATERIELL FATTIGDOM OG ÅNDELIG RIKDOM

MATERIELL FATTIGDOM OG ÅNDELIG RIKDOM Jeg må innrømme at jeg sitter igjen med mange tanker etter et besøk på Madagaskar. Jeg visste på forhånd at det var et fattig land, men at fattigdommen var så bunnløs, ante jeg ikke. I … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

VI TILHØRER VINNERLAGET

VI TILHØRER VINNERLAGET En av avisene jeg leser, har en fast spalte som heter ”20 kjappe”. Der får kjente personer spørsmål om det meste mellom himmel og jord, og spalten avsluttes med spørsmålet ”Hva er meningen med livet?” Her får … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

FREDSTANKER

FREDSTANKER For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer.29,11) Dette sier Han som har skapt oss, Han som har all makt i himmel og på … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

LIV OG OVERFLOD

LIV OG OVERFLOD Når Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet (Joh.14,6), er det for å kunngjøre at Guds evige plan endelig kan tre i kraft. Visst kunne skriftene i Det Gamle Testamente peke framover mot det som skulle … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

3

Læren om den treenige Gud er sentral i kristendommen, men 3-tallet møter vi dessuten en rekke steder i Bibelen. Vi kan ta med et par: Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med ham. Peter tok til … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

KOMMER JESUS SNART IGJEN ?

En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte : ”Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si : Se, her er det, eller : Der … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment