Monthly Archives: March 2013

ORDET MÅ VIDERE UT!

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er èn. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

TROEN HVILER PÅ GUDS LØFTER

Jeg fikk en gang et spørsmål fra en ærlig sjel som søkte sannheten: ”Hvordan kan du tro på det som står i Bibelen?” Spørsmålet var direkte, og mange har stilt det samme spørsmålet – kanskje uten å få svar. Og … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment