Monthly Archives: October 2013

MENINGEN MED LIVET

En lokalavis har i mange år hatt en fast spalte kalt ”20 kjappe”. En utvalgt person får hver uke spørsmål om arbeid, interesser, mat og politikk. Og det siste spørsmålet er alltid: ”Hva er meningen med livet?” Her er det … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

HJEM TIL FESTEN OG GLEDEN

Forholdet mellom Gud og mennesker er ofte sammenlignet med forholdet mellom en god far og hans barn. Lukas bruker dette bildet når han forteller om den fortapte sønn i kapittel 15. Denne sønnen hadde brukt opp sin del av arven … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

KAST DITT BRØD PÅ VANNET

Kast ditt brød på vannet, lenge etter kan du finne det igjen. (Fork.11,1) Den som sår et frø i jorda, har store muligheter for å se at det spirer, og kanskje også seinere se blomster og frukt. Slik er det … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment