MENINGEN MED LIVET

26-10-13En lokalavis har i mange år hatt en fast spalte kalt ”20 kjappe”. En utvalgt person får hver uke spørsmål om arbeid, interesser, mat og politikk. Og det siste spørsmålet er alltid: ”Hva er meningen med livet?” Her er det mange gode svar: Å være til for andre, gjøre sitt beste, ta seg av familien, være en god samfunnsborger. Men knapt 1% har svart at det er meningsfullt å være i Guds plan med livet.

Det bør kanskje ikke forundre oss. For en fersk undersøkelse kan fortelle at over 60 % i landet vårt aldri leser i Bibelen, og bare 7 % leser hver dag. Slike tall burde bekymre oss, for Ordet er det materiale den Hellige Ånd bruker. Og det er skarpere enn noe tveegget sverd. En generasjon som bare kjenner bruddstykker av Guds ord, blir et lett bytte for Satan og hans åndehær.

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg, sa Jesus. (Matt.6,33)

Jeg har ikke tid,” sier vi, og så setter vi den rette prioritering på hodet. De daglige måltider trenger vi – også når det gjelder mat for sjelen! Og da skal vi faktisk få alt det andre i tillegg!

I Guds vilje er vår fred gjemt. Tenk om vi kunne holde fast på denne sannheten. Da ville vi bli løst fra bekymring og uro. To bønner i Fadervår henger nøye sammen: ”Komme ditt rike – skje din vilje!” Vi trenger aldri være i tvil om de bønnene blir besvart, for slik har Jesus selv lært oss å be. Og det er den veien vi må gå for å finne meningen med livet! 

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply