Monthly Archives: July 2011

SEIER GJENNOM NEDERLAG!

Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være den største. Da sa han til dem: ”Kongene er herrer over sine folk, og de som hersker over dem, kalles velgjørere. Men slik er det … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

DAGEN I DAG

Det fortelles om en mann som nylig var blitt kristen. Nå skulle han vitne på bedehuset og åpnet med å sitere refrenget i Prøysen-sangen ”Du skal få en dag i mårå”. – ”Jeg vet ikke om det står i Det … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

EN GOD STRID

Jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til. (1.Tim.6,11-12) Mange vil kanskje oppfatte kristen forkynnelse vanskelig på grunn av tankemessige motsetninger, og spesielt forholdet mellom … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

NÅDEN ALENE, MEN…..

Som kristne er vi flinke til å poengtere at det bare er Guds nåde som kan gi oss en mulighet til å bli Guds barn. Likevel er jeg redd for at vi både gjennom ord og handlinger sender ut et … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

SKO PÅ FØTTENE

Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. (Ef.6,15) All erfaring viser at når vi skal utføre et arbeid, bør vi bruke fottøy som passer. Vi har ikke lakksko på når vi graver en grøft, og vi … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment