Tag Archives: Seier

SANNHET I MØTE MED ONDSKAPEN

I Efeserbrevet formaner Paulus de troende til å bli sterke i Herren. Det skal de oppnå ved å ta på Guds fulle rustning. Vi skal først legge merke til at Paulus skriver til en kristen menighet. Det er en formaning … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

JESUS – SEIERHERREN

Hvem er Jesus? Guds ord kan gi ulike svar som alle er like sanne: Jesus er Guds Sønn, han er øversteprest, konge og frelser. Særlig for Paulus var det viktig å understreke at Jesus også er Seierherre. Jesu oppstandelse var … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

FRELSER OG HØVDING

Mens Josva var i nærheten av Jeriko, hendte det en gang da han så opp, at han fikk øye på en mann som stod rett foran ham med løftet sverd i hånden. Da gikk Josva bort til ham og spurte: … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

SEIER GJENNOM NEDERLAG!

Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være den største. Da sa han til dem: ”Kongene er herrer over sine folk, og de som hersker over dem, kalles velgjørere. Men slik er det … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

EN GOD STRID

Jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til. (1.Tim.6,11-12) Mange vil kanskje oppfatte kristen forkynnelse vanskelig på grunn av tankemessige motsetninger, og spesielt forholdet mellom … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

VI TILHØRER VINNERLAGET

VI TILHØRER VINNERLAGET En av avisene jeg leser, har en fast spalte som heter ”20 kjappe”. Der får kjente personer spørsmål om det meste mellom himmel og jord, og spalten avsluttes med spørsmålet ”Hva er meningen med livet?” Her får … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

PÅ FRISTELSENS FJELL

Enkelte hendelser i Jesu korte liv fikk avgjørende betydning for hele menneskeslekten. I Matt.4,8-11 leser vi om en slik hendelse : Djevelen tok ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

DET GÅR MOT SEIER !

Det er i sannhet mye som kan gjøre oss redde når vi ser hva som skjer rundt oss : Se på verden : Massemedia har åpnet for mer sex, vold og banning. Respekten for det hellige er minimal, og stadig … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment