PÅ FRISTELSENS FJELL

Enkelte hendelser i Jesu korte liv fikk avgjørende betydning for hele menneskeslekten. I Matt.4,8-11 leser vi om en slik hendelse :

Djevelen tok ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa : ”Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.” Da sa Jesus til ham : ”Bort fra meg, Satan ! For det er skrevet :  Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.” Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.

20100325Hele Guds plan stod på spill i disse øyeblikkene. Hadde Jesus sviktet på et eneste lite punkt, hadde slaget vært tapt. Og la oss merke oss at både Satan og Jesus kjenner Guds ord. De bruker bare Skriften på helt ulike måter. Vi vet at djevelen fristet Jesus både med mat og mirakler før han kom med dette siste tilbudet. Og legg merke til hvordan Guds motstander bruker Ordet når han skal friste Jesus til å synde : Han trekker fram enkelte bibelvers som er tatt ut av sin sammenheng. Gjengivelsen er korrekt, men bruken er et bomskudd. Og det som er alvorlig, er at Skriften blir misbrukt på samme måte i vår tid. Det er ikke lenge siden jeg kom over et leserinnlegg der det ble hevdet at det skrevne ord i Bibelen ikke er så viktig, for Gud har sendt Jesus, og det er nok for oss. Det høres så åndelig og godt ut at vi gjerne kunne stemme i et ”ja” og ”amen” til det alt sammen. Men da vil jeg spørre tilbake hvorfor bibelselskapene bruker så store ressurser for å oversette Bibelen til nye språk og hvorfor bibeltrykkeriene i Kina ikke klarer å trykke nok bibler selv om maskinene går for fullt dag og natt. Og hvorfor skal jeg gå rundt med denne store boka med 1400 sider når alt kunne få plass på en lapp der Joh.3,16 var skrevet. Det er riktig nok et kjerneord, ja, det er kalt ”den lille bibel” fordi vi her finner Evangeliet i en sum. Men Bibelen er mer – som Paulus skriver i sitt 2. brev til Timoteus 3,16 : Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.

Satan har sine disipler i virksomhet også i 2010. Og når han kunne friste Jesus, er det naivt å tro at vi kan gå fri. Taktikken er den samme : Han kommer snikende som en slange eller smigrende som en lysets engel og spør : ”Har Gud virkelig sagt ?”

Jesus seiret. Han stoppet munnen på djevelen ved å svare med Guds eget ord. Og derfor kan du og jeg leve under en åpen himmel, men framtid og håp – på vei mot den verden der ingen frister kan slippe inn ! Du og jeg blir også ført til fristelsens fjell. Og vi kan bli lokket til å synde på ulike områder. David spurte hvordan den unge skal klare å holde sin sti ren. Og han svarte selv : Ved å holde seg til ditt ord, Gud.

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply