Monthly Archives: September 2011

SANNHET I MØTE MED ONDSKAPEN

I Efeserbrevet formaner Paulus de troende til å bli sterke i Herren. Det skal de oppnå ved å ta på Guds fulle rustning. Vi skal først legge merke til at Paulus skriver til en kristen menighet. Det er en formaning … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

GUD ER TROFAST

Vi mennesker gir hverandre mange løfter. Og av og til garanterer vi for løftene ved å inngå veddemål eller skrive kontrakt. Men erfaringen viser oss at slike løfter kan være verdiløse, fordi vi svikter når vi ser at våre interesser … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

JESUS – SEIERHERREN

Hvem er Jesus? Guds ord kan gi ulike svar som alle er like sanne: Jesus er Guds Sønn, han er øversteprest, konge og frelser. Særlig for Paulus var det viktig å understreke at Jesus også er Seierherre. Jesu oppstandelse var … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

HVA VELGER GUD?

Det er valg i Norge i disse dager. Og da kunne det kanskje være nærliggende å dvele litt ved våre små og store valg. Daglig må vi velge: Hva slags klær skal vi ha på oss? Hva skal vi ha … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

GUDS BYGNING

Når èn sier: ”Jeg holder meg til Paulus” og en annen: ”Jeg til Apollos”, er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er da Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment