Monthly Archives: May 2014

EN NATT SOM ÅPNET FOR DAGEN

Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: ”Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

GUDS REDNINGSAKSJON

På en sabbat helbredet Jesus en kvinne som hadde vært syk i atten år. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til dem som var samlet: ”Det er seks dager i uken til å arbeide … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment