EN NATT SOM ÅPNET FOR DAGEN

29-05-14Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: ”Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med ham.” Jesus svarte: ”Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.” ”Hvordan kan en som er gammel, bli født?” sa Nikodemus, ”han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?” Jesus svarte: ”Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. — Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske? — Likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. (Joh.3,1-5+11-12+14-15)

Nikodemus kom til Jesus. Det er det første vi merker oss. Hvorfor kom ikke hans bror eller hans nabo? Ingen kan svare på det. Hvorfor ble noen kalt, og andre ikke? Nåden er en gåte. Når jeg ser tilbake på mitt eget liv, ser jeg at Gud brukte mor og far, søndagsskolelærere og ungdomsledere for å møte meg med evangeliet. Jeg ble kalt. Nikodemus ble kalt. Du er kalt. Du kommer aldri ubeleilig. Jesus har ikke noe høyere ønske enn at du skal leve i samfunn med ham – hele livet.

Hvordan reagerte så Nikodemus på kallet? Vi kunne kanskje ha ventet at han gikk ut igjen i mørket med bitterhet og skuffelse. For Nikodemus fikk ikke det svaret han hadde ventet. Han som gjør de vises visdom til skamme, har åpenbart Sannheten for de enfoldige. Ordet om korset, anstøt og dårskap – men like fullt – den eneste vei til frelse! Det var mørkt for Nikodemus – bokstavelig talt – da han banket på hos Jesus. Men så ble det tent et lys som ikke kunne skjules. Når Jesus senere kommer til løvhyttefesten, er det nettopp Nikodemus som forsvarer ham midt i flokken av overprester og fariseere. Og etter Jesu død står han åpent fram og bekjenner troen. Det nattlige besøket ble et vendepunkt – en ny fødsel – skapt ved Den Hellige Ånd.

Problemet i vårt samfunn er vel at det er så få som bryr seg om å spørre. Og lunkenhet er det motbydeligste Gud vet om! Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. (5.Mos.6,6-7 ) Vi som bekjenner troen på Jesus, må gå foran. Vi må vise at det betyr noe for oss å komme sammen til gudstjenester og møter. Vi må sette oss ned ved Jesu føtter og søke det ene nødvendige og forkynne med ord og gjerninger at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply