Monthly Archives: March 2012

ET LEVENDE HÅP

Emmaus-vandrerne var fulle av sorg, selv om de gikk sammen med Jesus. Utallige ganger hadde de lest i Skriftene og hørt fra Jesu egen munn at han måtte lide og dø for å åpne veien til Gud. Men de forstod … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

JESUS BLE BUNDET – JEG ER FRI!

Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus (Mark.15,1) Jesus svarte: ”Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

UTENFOR ELLER INNENFOR?

Av og til kan det se ut til at troen eksisterer i et lukket ”hus”. De som lever utenfor, har sterke meninger om de som befinner seg innenfor: ”De kristne tror de er bedre enn andre” – ”De er hyklere” … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment