UTENFOR ELLER INNENFOR?

Av og til kan det se ut til at troen eksisterer i et lukket ”hus”. De som lever utenfor, har sterke meninger om de som befinner seg innenfor: ”De kristne tror de er bedre enn andre” – ”De er hyklere” – ”De er fordømmende” – ”Hvordan kan de påstå at det de tror på, er Sannheten?”

Mange av de som er innenfor, har en sterk tro. De vitner for hverandre om hvor godt det er å høre Jesus til. De ønsker sterkt at noen flere skal komme inn, men vitnesbyrdet når ikke ut gjennom veggene.

Riv veggene ned! Det er ikke mulig å vite noe om troens verden uten å leve der. Det sier også Guds ord: Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. (Joh.7,17) Noe annet bevis på Sannheten finnes ikke, men det holder! Når du går inn for å holde Guds bud, vil du erfare: Det er sant at jeg er en synder. Når du prøver å elske Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv, vil du erfare at det er deg selv du elsker høyest. Men dersom du går videre, vil du også erfare at den som åpner seg for den sannhet at Jesus oppfylte budene og sonet vår synd, vil få troens gave!

Og det skal du vite: Når du èn dag skal avlegge regnskap for livet ditt, hjelper det ikke å peke på alle andre som ikke holdt mål. På den dagen er det ingen som holder mål. Da er det ditt forhold til Jesus Kristus som vil være avgjørende: Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. (Joh.1,12)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply