Monthly Archives: April 2010

ALT HAN HAR GJORT, ER GODT

ALT HAN HAR GJORT, ER GODT Siden drog han igjen bort fra landet omkring Tyrus, og tok veien gjennom Sidon og Dekapolis-landet og kom til Galilea-sjøen. Her førte de til ham en mann som var døv og hadde vondt for … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

OPPDRAGET HAR HAST!

OPPDRAGET HAR HAST! I Apostlenes gjerninger 1,8 leser vi : Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

ENIGHET ELLER ENHET?

Jeg vil først si at jeg har stor glede av å lese både DagenMagazinet og Vårt Land. Men av og til blir jeg mismodig og skuffet. Leserinnlegg og debatter kan bidra til å utvide horisonten, men samtidig er det trist … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER

NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER ”Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?” Dette uttalte Jesus til sine disipler for 2000 år siden. (Luk.18,8) Og jeg tror det er et spørsmål vi gjerne kan stille til hverandre: Når Menneskesønnen kommer, … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

ÅNDELIG DRIVHUSEFFEKT

ÅNDELIG DRIVHUSEFFEKT Det menneskeskapte problemet som vi kaller ”drivhuseffekten”, har konsekvenser både for klimaet og for livet på jorda. Dette er et fenomen som i stor grad skyldes vår grådighet og jakt etter mer velstand. Men det finnes en åndelig … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

KOM, NÅ ER ALT FERDIG!

KOM, NÅ ER ALT FERDIG! Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbudte: ”Kom, nå er alt … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

NAVNET JESUS BLEKNER ALDRI

Hans navn skal bestå til evig tid ; så lenge solen skinner, skal det skyte friske skudd. (Salme 72,17) Når Jesus står fram, spiller navnet en viktig rolle. Jesus var ingen ny profet blant profetene, de som forkynte i Herrens … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

BEKJENNELSE OG TILGIVELSE

Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd! Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment

HAN ER SANNELIG OPPSTANDEN!

Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

BUNNLØS NÅDE

I Luk.23 fra vers 39 leser vi : En av forbryterne som hang der, spottet også Jesus og sa: Er ikke du    Messias ? Frels da deg selv og oss ! Men den andre bebreidet ham og sa: Frykter du … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment