Tag Archives: Misjon

BORGERE AV TO RIKER

Fariseerne spurte: ”Si oss hva du mener om dette: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?” Men Jesus merket deres ondskap og sa: ”Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

GOD FRUKT I GOD JORD

I lignelsen om såmannen ser vi at noe falt ved veien, noe på steingrunn og noe blant tornebusker. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre foll. Det er de som hører ordet … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

TRE VERDENER I BEVEGELSE

Gud satte tre verdener i bevegelse for å gjøre kjent at Jesus var født: Engleverdenen. Gud sendte Gabriel og hele hans hær til gjeterne i Betlehem . Folkeverdenen. 750 år før Jesus levde det en profet i Israel som het … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

LIKE TIL JORDENS ENDER

Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. (Ap.gj.1,8) Da Jesus forlot sine, hadde han bare 11 menn, men … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

TUR TIL TRE FJELL

TUR TIL TRE FJELL Mange viktige hendelser som er omtalt i Bibelen, foregår på et fjell. Også for Jesus fikk slike ”fjellturer” avgjørende betydning. 1. Forklarelsens berg. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

LÅN TIL HERREN

LÅN TIL HERREN På turen til Madagaskar var vi også innom Mangarano, spedalsk-kolonien som Det Norske Misjonsselskap har drevet i mange år. Denne sykdommen er heldigvis på det nærmeste utryddet, men mange av de gamle som bodde her, bar synlige … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

SÅ LENGE DET ER DAG

SÅ LENGE DET ER DAG Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. (Joh.9,4) For 20-30 år siden startet alltid skoledagen med bønn og salmesang. I … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

DEN GODE HYRDE

DEN GODE HYRDE Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

JESUS – KONGEN

JESUS – KONGEN Jesus er Guds Sønn, han er øversteprest i den nye pakt – og han er Fredsfyrsten. Men dersom vi stiller spørsmålet ”hvem er Jesus?”, kan vi også finne andre svar i Guds ord. Jesus er konge, ja, … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

OPPDRAGET HAR HAST!

OPPDRAGET HAR HAST! I Apostlenes gjerninger 1,8 leser vi : Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment