Monthly Archives: August 2016

FRYKT IKKE – BARE TRO

I dag opplever vi at verdenssituasjonen er preget av frykt, frykt for terror og frykt for krig som kanskje før eller siden vil berøre alle.   Vi må innrømme at mange av oss er redde for mennesker – redde for … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

Gud er Gud

(Publisert i 2010) ”Gud er Gud om alle mann var døde, Gud er Gud om alle land lå øde,” synger vi i en kjent salme. I vår tid ser det ut til at mange ønsker å lage seg en gud … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment