Monthly Archives: September 2010

VI TILHØRER VINNERLAGET

VI TILHØRER VINNERLAGET En av avisene jeg leser, har en fast spalte som heter ”20 kjappe”. Der får kjente personer spørsmål om det meste mellom himmel og jord, og spalten avsluttes med spørsmålet ”Hva er meningen med livet?” Her får … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

ER DET SYND Å……….?

ER DET SYND Å……….? I min barndom og ungdom på 60-tallet var det poulært å diskutere ”synde-kataloger”. På mange skolelagsmøter fikk taleren spørsmål om hva som kunne regnes som synd. Det var tre ”synder” som helt klart kom på feil … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

PERLER FOR SVIN

PERLER FOR SVIN Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin; de vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. (Matt.7,6) Dette verset er en del av Bergprekenen, så det … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

BEVISET SOM HOLDER

BEVISET SOM HOLDER I vår tid bombarderes vi av ulike budskap gjennom massemedia og internett. Alle ønsker vår oppmerksomhet – og aller helst vår tilslutning. Det gjelder ulike produkter som markedsføres, og det gjelder politiske bevegelser. Men det dreier seg … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

GUDS KLOKKE GÅR ALDRI FEIL

Vi leser i Bibelen om den kanaaneiske kvinne som inntrengende bad Jesus om hjelp fordi hennes datter var plaget av en ond ånd. Først ville han ikke svare henne, og i neste omgang virket han avvisende. Men hun gav seg … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

SÅ LENGE DET ER DAG

SÅ LENGE DET ER DAG Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. (Joh.9,4) For 20-30 år siden startet alltid skoledagen med bønn og salmesang. I … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

I MIN FARS HUS

I MIN FARS HUS Da de ikke fant Jesus, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Etter tre dager fant de ham i templet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment