ER DET SYND Å……….?

ER DET SYND Å……….?
I min barndom og ungdom på 60-tallet var det poulært å diskutere ”synde-kataloger”. På mange skolelagsmøter fikk taleren spørsmål om hva som kunne regnes som synd. Det var tre ”synder” som helt klart kom på feil side av streken – nemlig kortspill, dans og kino (!) Vi kan trekke på smilebåndet av dette i dag, men spørsmålene ble stilt og besvart i fullt alvor.
Det er hevdet at samfunnet har forandret seg mer i løpet av de siste 50 år enn på de 500 årene forut. Og det kan vel være noe i det. Det ville ialle fall være helt meningsløst å overføre ”synde-katalogene” til vår tid. Jeg er sikker på at det blir brukt minst 100 ganger mer penger på nettspill i dag enn folk spilte bort på poker med vanlige kort. Og de filmene som ble vist på kino rett etter krigen var rene barnefilmer i forhold til det alle kan få inn i stuene gjennom utallige norske og utenlandske TV-kanaler. Og sex-presset er så omfattende i vår tid at vi trolig må fokusere på andre arenaer enn dansegulvet.
Det er godt og rett å være opptatt av kristen livsstil, og det er vår plikt å gi etisk veiledning med basis i Guds ord. Men det har slått meg flere ganger hvor lett det er å komme inn i en fariseisk blindgate. For fariseerne hadde utallige detaljerte leveregler – som det egentlig var lett å følge for fromme mennesker på ”solsiden”. Men de ble avslørt av Jesus, og han vil også i dag forkaste våre menneskeskapte bud. For spørsmålet ”er det synd å…….?” vitner om at vi befinner oss faretruende nær periferien.
For en kristen må det være et mål å være så nær sentrum som mulig. Kort tid før Jesus forlot sine venner, fikk de et løfte om at Talsmannen – Den Hellige Ånd – skulle komme, og han skulle gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom. ”Synden er at de ikke tror på meg,” sa Jesus. (Joh.16,9)
”Kom som du er og bli som en av oss!” Dersom dette er en innbydelse som kjennetegner våre forsamlinger og menigheter, er vi på villspor. En kristen er ikke en person som klarer å leve etter alle de vedtatte levregler og normer. En kristen er en tilgitt synder som bygger sin tro og frelse på Jesu død og oppstandelse!

20100925I min barndom og ungdom på 60-tallet var det poulært å diskutere ”synde-kataloger”. På mange skolelagsmøter fikk taleren spørsmål om hva som kunne regnes som synd. Det var tre ”synder” som helt klart kom på feil side av streken – nemlig kortspill, dans og kino (!) Vi kan trekke på smilebåndet av dette i dag, men spørsmålene ble stilt og besvart i fullt alvor.

Det er hevdet at samfunnet har forandret seg mer i løpet av de siste 50 år enn på de 500 årene forut. Og det kan vel være noe i det. Det ville ialle fall være helt meningsløst å overføre ”synde-katalogene” til vår tid. Jeg er sikker på at det blir brukt minst 100 ganger mer penger på nettspill i dag enn folk spilte bort på poker med vanlige kort. Og de filmene som ble vist på kino rett etter krigen var rene barnefilmer i forhold til det alle kan få inn i stuene gjennom utallige norske og utenlandske TV-kanaler. Og sex-presset er så omfattende i vår tid at vi trolig må fokusere på andre arenaer enn dansegulvet.

Det er godt og rett å være opptatt av kristen livsstil, og det er vår plikt å gi etisk veiledning med basis i Guds ord. Men det har slått meg flere ganger hvor lett det er å komme inn i en fariseisk blindgate. For fariseerne hadde utallige detaljerte leveregler – som det egentlig var lett å følge for fromme mennesker på ”solsiden”. Men de ble avslørt av Jesus, og han vil også i dag forkaste våre menneskeskapte bud. For spørsmålet ”er det synd å…….?” vitner om at vi befinner oss faretruende nær periferien.

For en kristen må det være et mål å være så nær sentrum som mulig. Kort tid før Jesus forlot sine venner, fikk de et løfte om at Talsmannen – Den Hellige Ånd – skulle komme, og han skulle gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom. ”Synden er at de ikke tror på meg”, sa Jesus. (Joh.16,9)

”Kom som du er og bli som en av oss!” Dersom dette er en innbydelse som kjennetegner våre forsamlinger og menigheter, er vi på villspor. En kristen er ikke en person som klarer å leve etter alle de vedtatte leveregler og normer. En kristen er en tilgitt synder som bygger sin tro og frelse på Jesu død og oppstandelse!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply