VI TILHØRER VINNERLAGET

VI TILHØRER VINNERLAGET
En av avisene jeg leser, har en fast spalte som heter ”20 kjappe”. Der får kjente personer spørsmål om det meste mellom himmel og jord, og spalten avsluttes med spørsmålet ”Hva er meningen med livet?” Her får vi mange gode og fornuftige svar, slik som ”Å være et godt medmenneske – Å stille opp for andre – Å være tilstede for familie og venner—-” Det er ingenting å utsette på disse svarene, men det har slått meg at evighetsdimensjonen er helt fraværende. Tenker moderne mennesker at livet bare eksisterer mellom vogge og grav?      Vi registrerer også at humanetikere og andre ateister stadig oftere er på banen med leserinnlegg som latterliggjør troen på Gud. Jeg er redd for at dette er en utvikling som bare vil akselerere. I Norge og andre vestlige land er det kanskje velstanden som fører mennesker bort fra Gud. Det er et paradoks at det motsatte skjer i fattige land i andre verdensdeler. Det fortelles om vekkelser, lovsang og tilbedelse.
For oss som lever i vår del av verden, er det lett å bli mismodig. ”Vil også dere gå bort?” sa Jesus, og han sier det samme i dag. ”Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?” sa Jesus til sine venner. (Luk.18,8) ”Den lille flokk” vil bare overleve ved å bruke Bibelen, leve i bønn, være en del av de helliges samfunn og ta del i nattverden.
Så må vi holde fast på at hos Jesus finnes ikke forandring eller skiftende skygge. Han som èn dag tok imot oss, har lovet at han aldri vil forlate oss. Og selv om vi er få og ofte føler oss svake, trenger vi å oppmuntre hverandre og minne hverandre om at vi tilhører vinnerlaget! Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart i troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. (1.Pet.1,3-5)

20100929En av avisene jeg leser, har en fast spalte som heter ”20 kjappe”. Der får kjente personer spørsmål om det meste mellom himmel og jord, og spalten avsluttes med spørsmålet ”Hva er meningen med livet?” Her får vi mange gode og fornuftige svar, slik som ”Å være et godt medmenneske – Å stille opp for andre – Å være tilstede for familie og venner—-” Det er ingenting å utsette på disse svarene, men det har slått meg at evighetsdimensjonen er helt fraværende. Tenker moderne mennesker at livet bare eksisterer mellom vogge og grav?      Vi registrerer også at humanetikere og andre ateister stadig oftere er på banen med leserinnlegg som latterliggjør troen på Gud. Jeg er redd for at dette er en utvikling som bare vil akselerere. I Norge og andre vestlige land er det kanskje velstanden som fører mennesker bort fra Gud. Det er et paradoks at det motsatte skjer i fattige land i andre verdensdeler. Det fortelles om vekkelser, lovsang og tilbedelse.

For oss som lever i vår del av verden, er det lett å bli mismodig. ”Vil også dere gå bort?” sa Jesus, og han sier det samme i dag. ”Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?” sa Jesus til sine venner. (Luk.18,8) ”Den lille flokk” vil bare overleve ved å bruke Bibelen, leve i bønn, være en del av de helliges samfunn og ta del i nattverden.

Så må vi holde fast på at hos Jesus finnes ikke forandring eller skiftende skygge. Han som èn dag tok imot oss, har lovet at han aldri vil forlate oss. Og selv om vi er få og ofte føler oss svake, trenger vi å oppmuntre hverandre og minne hverandre om at vi tilhører vinnerlaget! Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart i troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. (1.Pet.1,3-5)

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply