RYGGSEKK VED HIMMELENS PORT

Hva må vi ha med oss når vi står for Gud på dommens dag? Mange har nok puttet både det ene og det andre i ”ryggsekken” :

  1. Jeg har kristne foreldre som har fortalt meg om Jesus og bedt for meg. Hva sier Guds ord om å stole på forfedrene? Tro ikke at dere kan si til dere selv: ”Vi har Abraham til far.” For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. (Matt.3,9)
  2. Jeg leser mye i Bibelen og hører ofte Guds ord. Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. (Jak.1,22)
  3. Jeg tilbringer mye tid i bønn til Gud. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. (Matt.6,7-8)
  4. Jeg gjør mange gode gjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. (Rom.3,20)
  5. Jeg er ofte på gudstjenester og møter. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, bedrar seg selv, og hans gudsdyrkelse er uten verdi. En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. (Jak.1,26-27)

Både kristne forfedre, bibellesing, bønn og gode gjerninger kan vi ta med oss på veien gjennom livet. En slik ”ryggsekk” kan vi likevel legge fra oss, for innholdet kan ikke frelse oss. På den dagen kan vi komme med tomme hender! Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. (2.Kor.12,9)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply