Monthly Archives: December 2010

TRE VERDENER I BEVEGELSE

Gud satte tre verdener i bevegelse for å gjøre kjent at Jesus var født: Engleverdenen. Gud sendte Gabriel og hele hans hær til gjeterne i Betlehem . Folkeverdenen. 750 år før Jesus levde det en profet i Israel som het … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

SHALOM – FRED

Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. (Luk.2,14) Slik lød englesangen den første julekvelden. Fred på jord. Fred er et sentralt begrep i den bibelske verden. Når jødene møter hverandre, hilser … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

HAN VIL GJERNE VISE MISKUNN

Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

LIKE TIL JORDENS ENDER

Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. (Ap.gj.1,8) Da Jesus forlot sine, hadde han bare 11 menn, men … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

SPØRSMÅL SOM KREVER SVAR

Gjennom livet blir det stilt mange spørsmål. Ikke alt er like viktig, og mange spørsmål stiller vi mest i undring – uten å vente på svar. Men det finnes store spørsmål som gjelder livet og evigheten, og her må ingen … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

A BIBLE FOR A GUN

En ung brasilianer fortalte nylig til en prest: ”Jeg var på vei for å besøke en venn, og så hørte jeg noen som sang. Lyden av den vakre sangen kom fra en kirke, og jeg gikk opp til døra og … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

HERREN SKAL VÆRE DITT LYS

Når Guds rike og djevelens rike støter sammen, blir det alltid en kamp mellom det gode og det onde – mellom lys og mørke. Noen vers i Efeserbrevet handler om denne kampen: En gang var dere selv mørke, men nå … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment