SPØRSMÅL SOM KREVER SVAR

20101210Gjennom livet blir det stilt mange spørsmål. Ikke alt er like viktig, og mange spørsmål stiller vi mest i undring – uten å vente på svar. Men det finnes store spørsmål som gjelder livet og evigheten, og her må ingen av oss slå oss til ro uten å finne svar.

Bibelen rommer også mange spørsmål, og det første ble stilt av Guds motstander: ”Har Gud virkelig sagt?” (1.Mos.3,1) Og i historiens løp fra skapelsens dag til vår egen tid har djevelen stilt det samme spørsmålet, ikke minst til dagens ”opplyste” mennesker. Han vet hvor han skal sette inn støtet for å få oss til å vakle i troen. Da skal vi frimodig svare som de bibelske profeter: ”Så sier Herren!”

Et av de siste spørsmål i Bibelen blir stilt av en av de eldste: ”Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?” Han gir selv svaret: ”Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.” (Joh.Åp.7,13-14) Svaret er like klart som det er uforståelig for de vise i denne verden. Det er bare Jesu blod som kan gi oss adgang til Guds fullkomne rike!

Det betyr ikke at vi bare skal være passive og vente. Midt i Bibelen møter vi et utfordrende spørsmål. Det ble først stilt til Jesaja, men ingen slipper unna dette kallet: ”Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?” (Jes.6,8) Profeten svarte straks: ”Se, her er jeg. Send meg!” Skal Guds rike nå sitt mål, er det viktig at Gud har lydige tjenere. Og det gjelder på alle livets områder –  givertjeneste, forkynnelse, diakoni og alle store og små oppgaver der Gud faktisk er avhengig av oss mennesker.

Vi mennesker stiller også spørsmål. Noen av disse er så viktige at det er absolutt nødvendig å få rett svar. Fangevokteren falt skjelvende ned for Paulus og Silas og spurte: ”Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?” De svarte: ”Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.” (Ap.gj.16,30-31)

Det er mange som skyver dette spørsmålet foran seg, og andre bryr seg aldri om å spørre. Her må vi ikke ta feil! Les hele setningen èn gang til! For meg ligger det en ekstra trøst i dette svaret: ”Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.”

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply