Monthly Archives: January 2014

NÅR KOMMER JESUS IGJEN?

Lytt til andakten ”Himlen den er der hvor Jesus er”, synger vi i en barnesang. En enkel tekst som uttrykker en stor sannhet! Det finnes nemlig en usunn himmellengsel som bare fører til at vi flykter fra vårt ansvar for … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

HVEM ER JESUS?

Da Jesus kom til traktene ved Cæcarea Filippi, spurte han disiplene: ”Hvem sier folk at Menneskesønnen er ?” De svarte: ”Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.” ”Og dere”, spurte han, ”hvem … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

2014 – ANNO DOMINI

Godt nyttår! Egentlig er det ikke noe spesielt med 1. januar. Det er en ny dag som alle andre dager i året. Likevel vil en slik dag både symbolsk og psykologisk motivere til ettertanke – og kanskje oppbrudd. Det er … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment