Monthly Archives: February 2010

NESTEN – MEN TAPT

Demas vet vi svært lite om. Han er nevnt bare tre ganger i Bibelen, men i èn tindrende klar setning blir hele hans liv og evige skjebne risset opp. Sammen med Lukas har han vært hos Paulus i hans første … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

TRO PÅ MENYEN

Hvis jeg var på restaurant for å spise middag, ville jeg bli veldig skuffet dersom kelneren plasserte en tallerken med lutefisk foran meg på bordet. Jeg tror ingen liker at andre skal bestemme hva slags mat som smaker godt. Når … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

LIVET ER DIREKTE SENDING

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

DERE SKAL KJENNE DEM PÅ FRUKTENE

Jesus sier : Vokt dere for de falske profeter ! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. (Matt.7,15-16) Hva er en profet ? Det er ikke alle og enhver … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

JESUS – GUDS SØNN

Hvem er Jesus ? Er det egentlig et aktuelt spørsmål ? De fleste har da gjennom søndagsskole, kristendomsundervisning på skolen og konfirmantundervisning fått greie på hvem Jesus er. Ja, det skulle man kanskje tro. Og når det gjelder rent historiske … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

LIVSLANG LÆRING I BØNNESKOLEN

Kan vi påvirke Gud med våre bønner ? Ja – og nei. Her møter vi et av troens mange paradokser. Be, så skal dere få, sa Jesus, og Bibelen inneholder mange beretninger om troende mennesker som bad konkret, og fikk. … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

HVEM ER RETTFERDIG ?

Jeg sier dere : Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. (Matt.5,20) Det er viktigere enn noen gang før at Guds lov blir forkynt klart og utvetydig, for i dag er … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

SOM NÅR ET BARN KOMMER HJEM

For nesten 1700 år siden skrev teologen og filosofen Augustin i ”Confessiones” : Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Etter at dette ble skrevet, har millioner av kvinner … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

FERDIG MED JESUS ?

Joh.12,47-48 : Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

DET GÅR MOT SEIER !

Det er i sannhet mye som kan gjøre oss redde når vi ser hva som skjer rundt oss : Se på verden : Massemedia har åpnet for mer sex, vold og banning. Respekten for det hellige er minimal, og stadig … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment