DET GÅR MOT SEIER !

Det er i sannhet mye som kan gjøre oss redde når vi ser hva som skjer rundt oss :

Se på verden : Massemedia har åpnet for mer sex, vold og banning. Respekten for det hellige er minimal, og stadig oftere ser vi blasfemiske innslag – også i statskanalen. Og vi vet at media er et speilbilde av det virkelige livet i samfunnet. Det går mot slutten, sier Guds ord :

Først og fremst må dere vite at det i
de siste dager skal komme folk som farer med spott
og følger sine egne lyster. (2.Pet. 3,3)

20100204

Se på Kirken : Prester som viser troskap mot Skriften, blir avsatt, mens vranglærere kan fortsette – fordi de er tro mot ordningene. Det er med sorg vi registrerer at menighetene i løpet av få år har mistet mange av sine beste teologer. Det går mot slutten, sier Guds ord :

Ånden sier med klare ord at i de siste tider
skal noen falle fra troen.
De skal holde seg til ånder som fører vill,
og til lærdommer som stammer fra onde makter. (1.Tim. 4,1)

Se på Jesus : Parallelt med de mørke linjene i vår tid, ser vi også de lyse trådene i Guds livsvev. Det går mot seier, sier Guds ord :

Den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.
Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden
til vitnesbyrd for alle folkeslag,
og så skal enden komme (Matt. 24,13-14)

Så skal vi minne hverandre om at vi tilhører vinnerlaget. Evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Misjon er et oppdrag Gud har gitt oss. Det er et arbeid Gud har kalt oss til å fullføre – og måtte vi være i ferd med dette når Han kommer tilbake. La oss løfte hodene og speide etter Kongen. Det går mot seier !

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply