Monthly Archives: June 2010

4

4 Når Jesus – slik det er gjengitt i Matteus 24 – taler om de siste tider, trekker han fram vranglære, krig, hungersnød og død. Det er de samme tegn Johannes peker på i profetien om de fire ryttere i … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment

I DAG BEGYNNER RESTEN AV DITT LIV

I DAG BEGYNNER RESTEN AV DITT LIV Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som engang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. – Jeg, ja jeg, er den som utsletter dine misgjerninger … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

HOLD FAST PÅ ORDET!

HOLD FAST PÅ ORDET! Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

3

Læren om den treenige Gud er sentral i kristendommen, men 3-tallet møter vi dessuten en rekke steder i Bibelen. Vi kan ta med et par: Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med ham. Peter tok til … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

LIVET – ET REBUSLØP?

LIVET – ET REBUSLØP? Tenk om livet var et rebusløp! Tenk om det bare var de flinke og sterke som klarte å finne fram til Gud, og at bare de som først klarte å finne målet, som kom til himmelen. … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

KAST DITT BRØD PÅ VANNET

KAST DITT BRØD PÅ VANNET Kast ditt brød på vannet, lenge etter kan du finne det igjen. (Fork.11,1) Den som sår et frø i jorda, har store muligheter for å se at det spirer, og kanskje også seinere se blomster … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

LIKE FØR

Agrippa sa til Paulus: ”Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen” (Ap.gj.26,28) Det var egnetlig en sensasjon at en konge i oldtida kunne komme med et slikt utsagn. Og hva slags forkynnelse kunne få en … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

2

2 ”Enhver blir salig i sin tro”, blir det sagt, og mange tror det er et bibelsitat. Det er det slett ikke. I Bibelen står det: Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

HVEM SKAL VI GÅ TIL?

HVEM SKAL VI GÅ TIL? Mange av hans disipler trakk seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv: ”Vil også dere gå bort?” Men Simon Peter svarte: ”Herre, hvem skal vi gå til? … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment