Tag Archives: Forkynnelse

SKO PÅ FØTTENE

Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. (Ef.6,15) All erfaring viser at når vi skal utføre et arbeid, bør vi bruke fottøy som passer. Vi har ikke lakksko på når vi graver en grøft, og vi … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

HVA ER SANNHET?

Troen gir sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. (Hebr.11,1) Hva er sannhet? Mange vil svare: *Det synlige, materielle, det som kan etterprøves og bevises. *Under og tegn, religiøs ekstase og sterke opplevelser, det vi kan … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

PERLER FOR SVIN

PERLER FOR SVIN Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin; de vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. (Matt.7,6) Dette verset er en del av Bergprekenen, så det … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

KAST DITT BRØD PÅ VANNET

KAST DITT BRØD PÅ VANNET Kast ditt brød på vannet, lenge etter kan du finne det igjen. (Fork.11,1) Den som sår et frø i jorda, har store muligheter for å se at det spirer, og kanskje også seinere se blomster … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

LIKE FØR

Agrippa sa til Paulus: ”Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen” (Ap.gj.26,28) Det var egnetlig en sensasjon at en konge i oldtida kunne komme med et slikt utsagn. Og hva slags forkynnelse kunne få en … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment