Tag Archives: Fred

SKO PÅ FØTTENE

Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. (Ef.6,15) All erfaring viser at når vi skal utføre et arbeid, bør vi bruke fottøy som passer. Vi har ikke lakksko på når vi graver en grøft, og vi … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

TRE VERDENER I BEVEGELSE

Gud satte tre verdener i bevegelse for å gjøre kjent at Jesus var født: Engleverdenen. Gud sendte Gabriel og hele hans hær til gjeterne i Betlehem . Folkeverdenen. 750 år før Jesus levde det en profet i Israel som het … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

SHALOM – FRED

Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. (Luk.2,14) Slik lød englesangen den første julekvelden. Fred på jord. Fred er et sentralt begrep i den bibelske verden. Når jødene møter hverandre, hilser … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

FREDSTANKER

FREDSTANKER For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer.29,11) Dette sier Han som har skapt oss, Han som har all makt i himmel og på … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

FREDSFYRSTEN

FREDSFYRSTEN I jødisk tradisjon la de avgjørende vekt på betydningen av et navn, og når foreldre valgte navn på sine barn, skulle det også fortelle hva slags tanker og planer de hadde for disse barna. Navnet Ruben betyr ”Se, en … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

SOM NÅR ET BARN KOMMER HJEM

For nesten 1700 år siden skrev teologen og filosofen Augustin i ”Confessiones” : Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Etter at dette ble skrevet, har millioner av kvinner … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment