SOM NÅR ET BARN KOMMER HJEM

20100212For nesten 1700 år siden skrev teologen og filosofen Augustin i ”Confessiones” :

Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte
er urolig inntil det finner hvile i deg.

Etter at dette ble skrevet, har millioner av kvinner og menn over hele verden erfart at dette er sant. Siste skudd på stammen er Ringo Starr, trommeslageren i The Beatles. Etter en lang og krokete vei har han funnet tilbake til Gud. ”For meg er Gud selve livet. Det legger jeg ikke skjul på. Jeg tror jeg har søkt etter dette helt siden 1960-årene,” sier han til avisen Daily Mail. Ringo forteller at han kom bort fra Gud da han var yngre. Han eksperimenterte med marihuana og LSD da han var med i The Beatles, og på 1970-tallet hadde han problemer med alkohol og kokain. ”Jeg var på avveier i mange år, men har nå funnet tilbake. Takk Gud for det !” sier Ringo Starr.

Den kjente legen Einar Lundby skriver i boka ”På 70 000 favner” om sin omvendelse. Han var en vellykket lege, men han opplevde hvor meningsløst det var å gjøre folk friske og føre dem tilbake til et tomt liv. Han kunne ikke bruke sin forstand for å komme seg videre. Han måtte kaste seg uti ! Så kunne Lundby fortsatt være en god lege for sine pasienter. Men det største var at han nå kunne ta i bruk de nådegaver han hadde fått av Den Store Lege og gi åndelig hjelp og veiledning til mennesker han møtte.

Mange er på leting i dag. Og ulike religiøse retninger lokker med store opplevelser og indre fred.  Vi har ikke noe bevis på at det vi forkynner, er Sannheten. Men vi har erfaringsbeviset” slik det er skrevet i Joh.7,17 :

Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply