Tag Archives: Sannhet

SANNHET I MØTE MED ONDSKAPEN

I Efeserbrevet formaner Paulus de troende til å bli sterke i Herren. Det skal de oppnå ved å ta på Guds fulle rustning. Vi skal først legge merke til at Paulus skriver til en kristen menighet. Det er en formaning … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

HVA ER SANNHET?

Troen gir sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. (Hebr.11,1) Hva er sannhet? Mange vil svare: *Det synlige, materielle, det som kan etterprøves og bevises. *Under og tegn, religiøs ekstase og sterke opplevelser, det vi kan … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

INGEN SIDEVEIER TIL GUD

INGEN SIDEVEIER TIL GUD Det er vanskelig å være ungdom i 2010. Materielt sett har landet vårt aldri vært bedre, men samtidig er livet mer komplisert. Vi bombarderes med inntrykk fra alle kanter. Alt skal skje fort, og alt skal … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

HVA ER SANNHET?

HVA ER SANNHET? Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14,6) I dag er det sannheten som er det mest brennbare ordet i dette verset. ”Alt er relativt.” ”Enhver blir salig i … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

IKKE RETTFERDIGE, MEN SYNDERE

IKKE RETTFERDIGE, MEN SYNDERE Det kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: ”La meg få drikke.” Hans disipler var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier: ”Hvordan kan du som er … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment

SOM NÅR ET BARN KOMMER HJEM

For nesten 1700 år siden skrev teologen og filosofen Augustin i ”Confessiones” : Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Etter at dette ble skrevet, har millioner av kvinner … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment