HVA ER SANNHET?

HVA ER SANNHET?
Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14,6)
I dag er det sannheten som er det mest brennbare ordet i dette verset. ”Alt er relativt.” ”Enhver blir salig i sin tro.” Dette er påstander som faller i god jord. Begrepene toleranse og likestilling har fått plass på øverste hylle. Og så opplever vi ofte feiltolking og misforståelser. ”Alt er like godt og like sant.” Slik lyder budskapet til det moderne menneske. Og så kommer vi med Sannheten….. 2+2=4. Det er sant. Det er også sant at hovedstaden i Norge heter Oslo. Ja, alt som står i et leksikon, er sant. Men hva for en sannhet er det vi har i tankene? Vi snakker om det vi tror på – noe som vi ikke kan vise fram slik at andre kan se og høre eller kjenne på det. Likevel sier vi at dette er Sannheten. Vi møter motstand, og vi merker at motstanden blir sterkere. Men det siste vi må gjøre, er å miste motet! Vi må frimodig forkynne det gamle evangeliet selv om verden både ler og raser! Vi vet at i den åndelige verden kommer de vitenskapelige metoder til kort. Det kan være fristende å sammenligne med noe som er kjent: Når NRK sender ut sine radiosignaler fra senderen i Oslo, er de både usynlige og lydløse, uten lukt eller smak. For å høre et radioprogram, må vi ha apparatet innstilt på rett frekvens. Et velbrukt og enkelt bilde, men det illustrerer på en glimrende måte hvordan vi kan reagere på forkynnelsen av Guds Ord. Skal vi få oppleve at Ordet er sant, må vi ha et mottagelig sinn som er åpent for Guds tale. Da Jesus forlot sine venner, visste han hvor svake og hjelpeløse de var. Han visste at de ikke ved egen kraft kunne holde fast på det de hadde lært. Derfor sendte han Talsmannen, Den Hellige Ånd. Bare Han kan gjøre ordet levende og skape tro også i dag!
”Hva er sannhet?” sa Pilatus. På den ene siden stod Jesus. ”Jeg kan ikke finne noen skyld hos denne mann.” På den andre siden var folkemengden med sine ville rop: ”Korsfest! Korsfest!” Hva er sannhet? Guds Ord vil avsløre sannheten. For Guds Ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.
Ordet peker først på sannheten om oss mennesker: Vi er syndere som ikke er verdige til å leve i samfunn med den hellige Gud. Og her er det viktig at Guds ord får tale til oss i hele sin bredde. De som ønsker å rive ordet fra hverandre, kan komme til å dekke over alvoret. ”Heller ikke jeg fordømmer deg,” sa Jesus til kvinnen som skulle steines. Og dette er et ord som ofte blir trukket fram. Vi kristne er så snare til å dømme, blir det sagt. Ja, det står fast at Jesus tar imot en angrende synder, i dag som den gang. Men vi må ikke underslå det faktum at Jesus hadde en siste hilsen til synderinnen før beretningen er slutt: ”Gå bort og synd ikke mer!” Her møter vi Gud i Hans hellighet.
Men Jesus kom ikke til verden for å dømme, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Når ordet har vist oss sannheten om mennesket, får vi høre evangeliet: Sannheten om Gud! For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Sannheten om Gud, er Jesus.
Og hva kan det komme av at millioner av mennesker satser livet sitt på denne Sannheten? Noe av det mest trosstyrkende jeg vet om, er å snakke med eldre, troende mennesker som har levd et langt liv sammen med Jesus. Ofte kan de fortelle om et liv i lidelse og motgang. Ikke sjelden kan de innrømme at de slett ikke har fått det til. Men likevel kan de vitne med overbevisning og trygghet: Gud er trofast!
Men hvorfor er det ene mer sant enn det andre? spør du kanskje. Jesus møtte ofte tvilen på sin vei. Selv ikke ansikt til ansikt med Mesteren selv var det alle som kom til tro. Ikke engang under og tegn kunne overbevise alle om Sannheten. Den som vil gjøre Hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud.

20100730Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh.14,6)

I dag er det sannheten som er det mest brennbare ordet i dette verset. ”Alt er relativt.” ”Enhver blir salig i sin tro.” Dette er påstander som faller i god jord. Begrepene toleranse og likestilling har fått plass på øverste hylle. Og så opplever vi ofte feiltolking og misforståelser. ”Alt er like godt og like sant.” Slik lyder budskapet til det moderne menneske. Og så kommer vi med Sannheten….. 2+2=4. Det er sant. Det er også sant at hovedstaden i Norge heter Oslo. Ja, alt som står i et leksikon, er sant. Men hva for en sannhet er det vi har i tankene? Vi snakker om det vi tror på – noe som vi ikke kan vise fram slik at andre kan se og høre eller kjenne på det. Likevel sier vi at dette er Sannheten. Vi møter motstand, og vi merker at motstanden blir sterkere. Men det siste vi må gjøre, er å miste motet! Vi må frimodig forkynne det gamle evangeliet selv om verden både ler og raser! Vi vet at i den åndelige verden kommer de vitenskapelige metoder til kort. Det kan være fristende å sammenligne med noe som er kjent: Når NRK sender ut sine radiosignaler fra senderen i Oslo, er de både usynlige og lydløse, uten lukt eller smak. For å høre et radioprogram, må vi ha apparatet innstilt på rett frekvens. Et velbrukt og enkelt bilde, men det illustrerer på en glimrende måte hvordan vi kan reagere på forkynnelsen av Guds Ord. Skal vi få oppleve at Ordet er sant, må vi ha et mottagelig sinn som er åpent for Guds tale. Da Jesus forlot sine venner, visste han hvor svake og hjelpeløse de var. Han visste at de ikke ved egen kraft kunne holde fast på det de hadde lært. Derfor sendte han Talsmannen, Den Hellige Ånd. Bare Han kan gjøre ordet levende og skape tro også i dag!

”Hva er sannhet?” sa Pilatus. På den ene siden stod Jesus. ”Jeg kan ikke finne noen skyld hos denne mann.” På den andre siden var folkemengden med sine ville rop: ”Korsfest! Korsfest!” Hva er sannhet? Guds Ord vil avsløre sannheten. For Guds Ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.

Ordet peker først på sannheten om oss mennesker: Vi er syndere som ikke er verdige til å leve i samfunn med den hellige Gud. Og her er det viktig at Guds ord får tale til oss i hele sin bredde. De som ønsker å rive ordet fra hverandre, kan komme til å dekke over alvoret. ”Heller ikke jeg fordømmer deg,” sa Jesus til kvinnen som skulle steines. Og dette er et ord som ofte blir trukket fram. Vi kristne er så snare til å dømme, blir det sagt. Ja, det står fast at Jesus tar imot en angrende synder, i dag som den gang. Men vi må ikke underslå det faktum at Jesus hadde en siste hilsen til synderinnen før beretningen er slutt: ”Gå bort og synd ikke mer!” Her møter vi Gud i Hans hellighet.

Men Jesus kom ikke til verden for å dømme, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Når ordet har vist oss sannheten om mennesket, får vi høre evangeliet: Sannheten om Gud! For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Sannheten om Gud, er Jesus.

Og hva kan det komme av at millioner av mennesker satser livet sitt på denne Sannheten? Noe av det mest trosstyrkende jeg vet om, er å snakke med eldre, troende mennesker som har levd et langt liv sammen med Jesus. Ofte kan de fortelle om et liv i lidelse og motgang. Ikke sjelden kan de innrømme at de slett ikke har fått det til. Men likevel kan de vitne med overbevisning og trygghet: Gud er trofast!

Men hvorfor er det ene mer sant enn det andre? spør du kanskje. Jesus møtte ofte tvilen på sin vei. Selv ikke ansikt til ansikt med Mesteren selv var det alle som kom til tro. Ikke engang under og tegn kunne overbevise alle om Sannheten. Den som vil gjøre Hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud.

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply