INGEN SIDEVEIER TIL GUD

INGEN SIDEVEIER TIL GUD
Det er vanskelig å være ungdom i 2010. Materielt sett har landet vårt aldri vært bedre, men samtidig er livet mer komplisert. Vi bombarderes med inntrykk fra alle kanter. Alt skal skje fort, og alt skal være effektivt.
Jeg ble tenåring for snart 50 år siden. Da hadde vi bare èn TV-kanal i Norge. I dag kan vi switche mellom flere hundre. For ikke å snakke om internett, som var et ukjent fenomen i min ungdom. Det finnes uendelige muligheter når det gjelder innhenting av informasjon, og alt skal sorteres og organiseres i tankene.
Slik er det også på det åndelige området. I faget kristendomskunnskap, som vi hadde før, lærte vi de sentrale trossannhetene i kristendommen, både når det gjaldt lære og liv. De andre religionene fikk vi orientering om i andre fag, men det var på en måte lite aktuelt for oss. Så ble faget til KRL, og alle religioner og livssyn ble presentert i ett og samme fag. Ingen hadde lov til å si at noe er sant og noe er usant. KRL ble til RLE, et fag som mest av alt minner om en ”åndelig lapskaus”.
Mer alvorlig blir det når det som står i Bibelen, blir tåkelagt i menigheter og forsamlinger. Bibelen sier mye om hvordan vi skal leve, og noe står så klart at det har vært gyldige leveregler i snart 2000 år. Dette vil enkelte sette en strek over. Her må vi være våkne! Når vi møter forkynnere som vil tåkelegge Skriften, må vi ha mot til å svare: ”Vi kan lese!”
Videre taler Bibelen om at livet har to utganger: Du blir enten frelst eller fortapt. Og bare troen på Jesus kan gi frelse og evig liv. Dersom noen forteller deg at alle kommer til himmelen, er det nok å ta fram ett vers: Joh.3,16 – hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
Den mest moderne form for vranglære gjelder synet på Gud. Jeg leste om en klasse i Oslo som fikk omvisning i en moskè. Imamen fortalte om islam. ”Vi tror egentlig på samme guden som dere,” sa han, ”men vi kaller ham Allah, og dere sier Gud.” Dette er en løgn som vi kommer til å høre fra mange kanter i vår tid. Da må vi holde fast på at Allah er en avgud på linje med alle andre menneskeskapte guddommer. Den levende Gud er våre Herre Jesu Kristi Far! Dersom det hadde vært mulig å komme til Gud gjennom andre religioner, hadde det vært unødvendig for Jesus å lide og dø for våre synder.
Joh.14,6: Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. La oss hamre dette verset fast i tanker og sinn. Det finnes ingen snarveier eller sideveier til Gud. Vi kjenner bare èn vei, Jesus. Og på den veien kan vi aldri gå oss vill.

20100803Det er vanskelig å være ungdom i 2010. Materielt sett har landet vårt aldri vært bedre, men samtidig er livet mer komplisert. Vi bombarderes med inntrykk fra alle kanter. Alt skal skje fort, og alt skal være effektivt.

Jeg ble tenåring for snart 50 år siden. Da hadde vi bare èn TV-kanal i Norge. I dag kan vi switche mellom flere hundre. For ikke å snakke om internett, som var et ukjent fenomen i min ungdom. Det finnes uendelige muligheter når det gjelder innhenting av informasjon, og alt skal sorteres og organiseres i tankene.

Slik er det også på det åndelige området. I faget kristendomskunnskap, som vi hadde før, lærte vi de sentrale trossannhetene i kristendommen, både når det gjaldt lære og liv. De andre religionene fikk vi orientering om i andre fag, men det var på en måte lite aktuelt for oss. Så ble faget til KRL, og alle religioner og livssyn ble presentert i ett og samme fag. Ingen hadde lov til å si at noe er sant og noe er usant. KRL ble til RLE, et fag som mest av alt minner om en ”åndelig lapskaus”.

Mer alvorlig blir det når det som står i Bibelen, blir tåkelagt i menigheter og forsamlinger. Bibelen sier mye om hvordan vi skal leve, og noe står så klart at det har vært gyldige leveregler i snart 2000 år. Dette vil enkelte sette en strek over. Her må vi være våkne! Når vi møter forkynnere som vil tåkelegge Skriften, må vi ha mot til å svare: ”Vi kan lese!”

Videre taler Bibelen om at livet har to utganger: Du blir enten frelst eller fortapt. Og bare troen på Jesus kan gi frelse og evig liv. Dersom noen forteller deg at alle kommer til himmelen, er det nok å ta fram ett vers: Joh.3,16 – hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Den mest moderne form for vranglære gjelder synet på Gud. Jeg leste om en klasse i Oslo som fikk omvisning i en moskè. Imamen fortalte om islam. ”Vi tror egentlig på samme guden som dere,” sa han, ”men vi kaller ham Allah, og dere sier Gud.” Dette er en løgn som vi kommer til å høre fra mange kanter i vår tid. Da må vi holde fast på at den levende Gud er vår Herre Jesu Kristi Far! Dersom det hadde vært mulig å komme til Gud gjennom andre religioner, hadde det vært unødvendig for Jesus å lide og dø for våre synder.

Joh.14,6: Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. La oss hamre dette verset fast i tanker og sinn. Det finnes ingen snarveier eller sideveier til Gud. Vi kjenner bare èn vei, Jesus. Og på den veien kan vi aldri gå oss vill.

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply