7

7
I Bibelens verden er 7-tallet det symbolske tall for Guds åpenbaring – det guddommelige tallet 3 pluss 4-tallet, som representerer den skapte verden. Og i de fleste tekstene som handler om at Gud trer inn i verden, forekommer tallet 7: 7 skapelsesdager, 7 lysestaker, 7 menigheter og 7-armet lysestake. I bibelsk sammenheng står 7 for det fullkomne!
I 2.Mos.25,31-40 leser vi om den 7-armede lysestaken som skulle plasseres i helligdommen: Vers 37 lyder Du skal lage sju lamper til lysestaken. Dem skal du sette slik opp at de kaster lyset rett fram for staken.
Da romerne invaderte Jerusalem og etterlot templet i ruiner, tok de med seg den store menoraen (7-armet lysestake) som krigsbytte. Det ble vanlig med en liten kopi av menoraen i alle jødiske hjem, og slik er det fortsatt. Jødene venter med lengsel etter den dagen de kan tenne de sju lysene i staken, og det skal skje den dagen Messias kommer igjen.
Vi som tror på Jesus, kan med frimodighet og glede tenne de 7 lysene – og på den måten vitne om at Jesus er Messias! For Paulus var det svært viktig å fortelle de troende jødene at Jesus var den Herre og mester de ventet på. Da han kom til Tessalonika, talte han i en jødisk synagoge som han pleide: Tre sabbater på rad talte han med dem ut fra skriftene. Han tolket dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa: ”Det er Jesus, han som jeg forkynner for dere, som er Messias.” (Ap.gj.17,2-3)
La 7-tallet bli en påminnelse om at Gud kom inn i vår verden for å frelse det som var fortapt. Og Han, den eneste fullkomne, skal snart komme tilbake for å gjøre alle ting nye!

20100808I Bibelens verden er 7-tallet det symbolske tall for Guds åpenbaring – det guddommelige tallet 3 pluss 4-tallet, som representerer den skapte verden. Og i de fleste tekstene som handler om at Gud trer inn i verden, forekommer tallet 7: 7 skapelsesdager, 7 lysestaker, 7 menigheter og 7-armet lysestake. I bibelsk sammenheng står 7 for det fullkomne!

I 2.Mos.25,31-40 leser vi om den 7-armede lysestaken som skulle plasseres i helligdommen: Vers 37 lyder Du skal lage sju lamper til lysestaken. Dem skal du sette slik opp at de kaster lyset rett fram for staken.

Da romerne invaderte Jerusalem og etterlot templet i ruiner, tok de med seg den store menoraen (7-armet lysestake) som krigsbytte. Det ble vanlig med en liten kopi av menoraen i alle jødiske hjem, og slik er det fortsatt. Jødene venter med lengsel etter den dagen de kan tenne de sju lysene i staken, og det skal skje den dagen Messias kommer igjen.

Vi som tror på Jesus, kan med frimodighet og glede tenne de 7 lysene – og på den måten vitne om at Jesus er Messias! For Paulus var det svært viktig å fortelle de troende jødene at Jesus var den Herre og mester de ventet på. Da han kom til Tessalonika, talte han i en jødisk synagoge som han pleide: Tre sabbater på rad talte han med dem ut fra skriftene. Han tolket dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa: ”Det er Jesus, han som jeg forkynner for dere, som er Messias.” (Ap.gj.17,2-3)

La 7-tallet bli en påminnelse om at Gud kom inn i vår verden for å frelse det som var fortapt. Og Han, den eneste fullkomne, skal snart komme tilbake for å gjøre alle ting nye!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply