Monthly Archives: March 2010

JESUS – FRELSEREN

Asbjørn Nordgård har skrevet en bok som heter ”Troens paradokser”. Og det er sant at den kristne tro inneholder tankekors og motsetninger som nærmest sprenger grensene for vår fornuft og fatteevne. Der er her troen kommer inn, den tro vi … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

PÅ FRISTELSENS FJELL

Enkelte hendelser i Jesu korte liv fikk avgjørende betydning for hele menneskeslekten. I Matt.4,8-11 leser vi om en slik hendelse : Djevelen tok ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

VEIEN TIL LIVET

Vi mennesker er forskjellige. Noen forlater aldri den tro som ble skapt i dåpen. Andre bestemmer seg for å følge Jesus i ungdomstida. Mange vil være underveis i mange år. Kanskje de må gjennom kamp og kriser før de vender … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

EN GOD FRYKT

I dag opplever vi en verdenssituasjon som er preget av frykt – frykt for terror og frykt for en krig som kanskje før eller siden vil berøre alle. 1.    Vi må innrømme at mange av oss er redde for mennesker … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

HIMMELSK TAKSERING

Lytt til andakten Hvor mye er et menneske verdt ? Spør du en farmasøyt, vil han kanskje svare at de stoffer et menneske er sammensatt av, kan du få kjøpt på apoteket for 100 kroner. En livsforsikringsagent vil anslå verdien … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

TILHENGER ELLER ETTERFØLGER ?

En amerikaner fikk tidlig på 1800-tallet en glimrende idè : Han ville bygge en jernbane tvers over det amerikanske kontinent, fra Philadelphia i øst til San Fransisco i vest. Han reiste til England for å bli kjent med jernbanedriften der … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

KOMMER JESUS SNART IGJEN ?

En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte : ”Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si : Se, her er det, eller : Der … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

LA SMÅBARNA KOMME !

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem ; men disiplene ville vise dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem : ”La de små barn komme til meg, og … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

UTVALGT TIL GUDS ÆRE

Det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

GUDS LAM – VÅR ENESTE REDNING

Vi som kaller oss kristne, er høyst forskjellige. Vi lykkes på ulike områder, og vi lykkes i ulik grad. Men på den store dagen spørres det ikke etter kvalifikasjoner : Disse som er kladd i hvite kapper, hvem er de, … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment