KOMMER JESUS SNART IGJEN ?

En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte : ”Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si : Se, her er det, eller : Der er det. For Guds rike er iblant dere.”
Til disiplene sa han : Det kommer en tid da dere skal lengte etter å få se en av Menneskesønnens dager, men ikke få oppleve det. Folk skal si til dere : ”Se, der”, eller ”Se, her er han”. Men gå ikke dit og følg ikke etter ! For likesom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal det være når Menneskesønnen kommer til syne på sin dag. Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt.
(Luk.17,20-25)

20100309Når kommer Guds rike ? Det er et spørsmål som har vært levende aktuelt gjennom flere tusen år, både blant jøder og grekere. Det gamle Testamente er jo egentlig en sammenhengende beretning om lengselen etter Messias. ”Kommer han ikke snart, han som våre profeter har spådd om ? Kommer han ikke og oppretter sitt rike ?” Hvorfor kom fariseerne til Jesus for å få svar ? Vi vet ikke. Kanskje var det den vanlige taktikken. De ville sette ham på prøve. Eller var det et snev av tro ? Kunne denne merkelige mannen fra Nasaret ha noe med Guds rike å gjøre ?

Når kommer Guds rike ? Også innen kristenheten – både blant troende og vantro – er det mange som er opptatt av dette spørsmålet. Men hvorfor spør vi ? Kan det være ren nysgjerrighet ? Emnet er interessant, og vi har en medfødt trang etter å skue inn i framtida.

Det kan også være angst som får noen til å spørre. Mange mennesker frykter Gud, den hellige og rettferdige. En forkynnelse de har hørt i tidlige barneår, blir aldri helt strøket ut av minnet. Men nå har de tjent verden og Satan og stått Gud imot. Kanskje regnskapets time nærmer seg ? Slike mennesker har angst for det som skal komme.

Gud kan bruke både angst og nysgjerrighet. Det finnes mange måter å vekke mennesker på, og særlig i vanskelige tider er det noen som spør : Hva skal jeg gjøre for å bli frelst ? Men dessverre skjer ofte det motsatte. Når tidene har snudd og blitt bedre, er Gud glemt igjen. Fred og ingen fare, blir det sagt.

Er det sann forventning som får oss til å spørre ? En slik forventning blir skapt når vi oppdager sammenhengen mellom Guds rike og Jesu person. ”Himlen den er der hvor Jesus er”, synger vi i en barnesang. En enkel tekst som uttrykker en stor sannhet ! Det finnes nemlig en usunn himmellengsel som bare fører til at vi flykter fra vårt ansvar for denne verden. Vi ser på verdens elendighet og synd og trøster oss med at når vi kommer til himmelen, blir alt bra. Verdensflukt var aldri noe ideal for Jesus. Guds rike er ikke et sted langt borte bak alle blåner, og det er ikke noe som skal komme i nær eller fjern framtid. Guds rike er iblant oss. Da Jesus overvant døden den første påskedagen, ble et nytt rike grunnlagt på jord, et evig, usynlig og grenseløst rike. Men Satan og hans hær er ennå ikke jaget ut av landet. Jesu venner blir rammet av sykdom og sorg på samme måte som de vantro. Men vi har et håp som ingen kan ta fra oss : Menneskesønnen skal komme til syne på sin dag. Og det skal bli en ny himmel og en ny jord.

Jesus peker ikke oppover, men framover, mot en ny tidsalder. Det alvorlige budskap til oss i dag, er at det er en sammenheng mellom Guds rike slik det er nå og det fullkomne rike som en dag skal opprettes. Den som ikke har del i kraften av Jesu oppstandelse, har ikke noe løfte om evig liv.

Du som i dag lever utenfor Guds rike, skal vite at du løper en stor risiko. Det er et stort ansvar å høre evangeliet uten å ta imot det. For Jesus skal komme – like overraskende som blinkende lyn, og på den dagen er alle veier stengt. Men du har en fantastisk mulighet som millioner av mennesker kan misunne deg. Jesus kommer i dag også. Og i  dag kommer han ikke i lynet, men i mildheten. Han kommer i sitt ord for å minne deg om sin trofasthet.

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply