EKSAMEN I GUDS RIKE

Normalt skulle vi nå nærme oss eksamenstid i skolene våre. Men Corona-krisen har satt det meste på vent, og det blir vel smått med eksamen dette året.

Men hva med «Livets skole»? Det er rett at Bibelen inneholder mange regler og krav som vi kan strekke oss etter. Men eksamen blir det ikke, for da ville vi alle stryke.

Det finnes ikke èn som er rettferdig, ikke en eneste.
Det finnes ikke èn som forstår, ikke èn som søker Gud.
Alle er kommet på avveier, alle er fordervet.
Det finnes ikke èn som gjør det gode, ikke en eneste. (Rom.3,10-12)

Nei, Jesus har avlagt avgangseksamen for oss alle, og karakterene er skrevet med hans eget blod. Det eneste vi skal gjøre, er å ta vare på «eksamens-papirene» – og tro at de er gyldige i all evighet!

Ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Rom. 3,24)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.