Monthly Archives: August 2010

UTVALGT I KRISTUS

UTVALGT I KRISTUS Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. (Joh.15,16-17) … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

VEIEN HJEM TIL FAR

VEIEN HJEM TIL FAR Forholdet mellom Gud og mennesker er ofte sammenlignet med forholdet mellom en god far og hans barn. Lukas bruker dette bildet når han forteller om den fortapte sønn i kapittel 15. Denne sønnen hadde brukt opp … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

FREDSTANKER

FREDSTANKER For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. (Jer.29,11) Dette sier Han som har skapt oss, Han som har all makt i himmel og på … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

LIV OG OVERFLOD

LIV OG OVERFLOD Når Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet (Joh.14,6), er det for å kunngjøre at Guds evige plan endelig kan tre i kraft. Visst kunne skriftene i Det Gamle Testamente peke framover mot det som skulle … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment

HØRE OG GJØRE

HØRE OG GJØRE Ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler. (Jak.1,21) Vi ser i dag at det er fristende for mange å la sitt teologiske syn bli farget … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

7

7 I Bibelens verden er 7-tallet det symbolske tall for Guds åpenbaring – det guddommelige tallet 3 pluss 4-tallet, som representerer den skapte verden. Og i de fleste tekstene som handler om at Gud trer inn i verden, forekommer tallet … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

INGEN SIDEVEIER TIL GUD

INGEN SIDEVEIER TIL GUD Det er vanskelig å være ungdom i 2010. Materielt sett har landet vårt aldri vært bedre, men samtidig er livet mer komplisert. Vi bombarderes med inntrykk fra alle kanter. Alt skal skje fort, og alt skal … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , | Leave a comment