UTVALGT I KRISTUS

UTVALGT I KRISTUS
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. (Joh.15,16-17)
”Enhver blir salig i sin tro”, blir det sagt, og Guds motstander har fått enkelte til å tro at dette skal være et bibelsitat. Det ser ut til at det moderne menneske har fått mer enn nok av velstand og overflod, og så vender en seg mot religion og mystikk for å finne svar på de dypeste spørsmål i livet. Vår religion har ikke gitt oss det vi søkte, tenker mange, og så vrimler det av tilbud på det åndelige marked. Men hva er det som tilbys? Fred i sinnet. Ja vel. Sterke opplevelser. Ganske sikkert. Og også et godt fellesskap med likesinnede. Men èn ting kan de mange religionene ikke gi: Fred med Gud. Det budskapet vi finner i Bibelen er enestående: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Dette er tro i bibelsk forstand, den eneste tro som gir salighet. Vi kan vitne og si: ”Jeg har valgt å følge Jesus”. Men dette valg er bare et svar på Guds kall. Jeg har utvalgt dere, sier Jesus – utvalgt dere til apostler, til medarbeidere, til venner. Ikke bare de nærmeste i nattverdsalen på skjærtorsdag, ikke bare menigheten i Korint noen tiår senere, men alle som fikk høre evangeliet gjennom historiens løp fram til vår tid. ”Det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe.”
Bjarte Leithaug sier det så treffende i en av sine sanger: ”Se ikke på deg selv, du blir deprimert. Se ikke på de andre, du blir irritert. Men se på Jesus Kristus, du blir inspirert!”   Tro er ikke en fasit med ferdigtygde meninger som legges på bordet. Tro er de tomme hender som rekkes fram med en bønn om at Gud må komme med sin nåde.
I dag er det du og jeg som får denne hilsen fra Herren: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Den som tror, får en ny ærestittel på tross av feiltrinn og synder, på tross av falskhet og ufullkommenhet: Utvalgt i Kristus. Det er for evig og alltid troens eneste grunnlag!

20100830Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. (Joh.15,16-17)

”Enhver blir salig i sin tro”, blir det sagt, og Guds motstander har fått enkelte til å tro at dette skal være et bibelsitat. Det ser ut til at det moderne menneske har fått mer enn nok av velstand og overflod, og så vender en seg mot religion og mystikk for å finne svar på de dypeste spørsmål i livet. Vår religion har ikke gitt oss det vi søkte, tenker mange, og så vrimler det av tilbud på det åndelige marked. Men hva er det som tilbys? Fred i sinnet. Ja vel. Sterke opplevelser. Ganske sikkert. Og også et godt fellesskap med likesinnede. Men èn ting kan de mange religionene ikke gi: Fred med Gud. Det budskapet vi finner i Bibelen er enestående: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Dette er tro i bibelsk forstand, den eneste tro som gir salighet. Vi kan vitne og si: ”Jeg har valgt å følge Jesus”. Men dette valg er bare et svar på Guds kall. Jeg har utvalgt dere, sier Jesus – utvalgt dere til apostler, til medarbeidere, til venner. Ikke bare de nærmeste i nattverdsalen på skjærtorsdag, ikke bare menigheten i Korint noen tiår senere, men alle som fikk høre evangeliet gjennom historiens løp fram til vår tid. ”Det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe.”

Bjarte Leithaug sier det så treffende i en av sine sanger: ”Se ikke på deg selv, du blir deprimert. Se ikke på de andre, du blir irritert. Men se på Jesus Kristus, du blir inspirert!”   Tro er ikke en fasit med ferdigtygde meninger som legges på bordet. Tro er de tomme hender som rekkes fram med en bønn om at Gud må komme med sin nåde.

I dag er det du og jeg som får denne hilsen fra Herren: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Den som tror, får en ny ærestittel på tross av feiltrinn og synder, på tross av falskhet og ufullkommenhet: Utvalgt i Kristus. Det er for evig og alltid troens eneste grunnlag!

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply