Monthly Archives: November 2015

KYRIE ELEISON

En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

BRØDET SOM METTER

På denne tiden hendte det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment