Monthly Archives: June 2016

TILHØRER DU MINDRETALLET?

(Publisert i 2010) Jeg vil starte med et spørsmål som jeg ikke har svar på. Jeg tror svaret ligger gjemt hos Gud. I hvert land, i hver bygd og i de fleste familier er det bare et lite mindretall som … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

HVOR BOR GUD?

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment