HVOR BOR GUD?

10-06-16Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. (Ef.2,20-22)

Hjørnesteinen var i gammel tid den viktigste steinen i grunnmuren. Den holdt muren sammen, og etter denne steinen ble de andre steinene regulert og plassert.

Paulus bruker dette som et bilde på en livslov i Guds rike: Uten hjørnesteinen raser byggverket sammen. Derfor må vi aldri rokke ved det budskapet Jesus forkynner i sitt ord. Og vi må også holde fast på det han formidler gjennom sine apostler – også Paulus!

Og det er egentlig et merkelig byggverk Paulus beskriver i Efeserbrevet. Hele bygningen – med steiner fra alle verdens land og ulike tidsepoker – blir holdt sammen så den vokser til et hellig tempel i Herren. En slik bolig vil Gud ha.

Og ikke nok med det: Den enkelte av Jesu etterfølgere blir  bygd opp til en bolig for Gud i Ånden! Tenker vi på hvor stort dette er? Den allmektige, levende Gud vil flytte inn i oss og bo her. Han kommer ikke som en tilfeldig leieboer som snart flytter ut. Nei, han ønsker en fast og varig adresse!

Hvor bor Gud? Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig. Den hellige er hans navn: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. (Jes.57,15a)

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply