Monthly Archives: May 2010

1

Tallene har en viktig symbolsk betydning i Guds ord. Det gjelder også det første tallet i rekka. I innledningen til den israelittiske trosbekjennelse slik den er gjengitt i 5.Mos.6,4 står det skrevet: Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged | Leave a comment

VI STÅR I GJELD

”Den som har noe å kreve etter Jens Johnsen, må melde sine krav innen 24. februar.” Ikke sjelden kan vi lese slike kunngjøringer i avisene. Det er mange som dør med ubetalt gjeld. Når dødsboet blir gjort opp, står kreditorene … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

JESUS – KONGEN

JESUS – KONGEN Jesus er Guds Sønn, han er øversteprest i den nye pakt – og han er Fredsfyrsten. Men dersom vi stiller spørsmålet ”hvem er Jesus?”, kan vi også finne andre svar i Guds ord. Jesus er konge, ja, … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

FREDSFYRSTEN

FREDSFYRSTEN I jødisk tradisjon la de avgjørende vekt på betydningen av et navn, og når foreldre valgte navn på sine barn, skulle det også fortelle hva slags tanker og planer de hadde for disse barna. Navnet Ruben betyr ”Se, en … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , | Leave a comment

JESUS KRISTUS ER HERRE

JESUS KRISTUS ER HERRE Kristus Jesus gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og var mennesker lik.      I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , | Leave a comment

VÅG Å STÅ SOM DANIEL

Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige, vi har veket av fra dine bud og lover. (Dan.9,5) Vi. Slik skriver denne hellige mann som er bortført fra sitt fedreland og nå sitter som fange i Babylon. Daniel … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment

GUD ER GUD

Gud ransaker meg og kjenner meg og merker alle mine tanker. Det er en Gud jeg ikke kan rømme fra. For en som ikke tror, er dette en skremmende tekst. Men for den som har lært å lese salmene i … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged | Leave a comment

IKKE RETTFERDIGE, MEN SYNDERE

IKKE RETTFERDIGE, MEN SYNDERE Det kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: ”La meg få drikke.” Hans disipler var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier: ”Hvordan kan du som er … Continue reading

Posted in Andakter | Tagged , , , , | Leave a comment