Monthly Archives: February 2012

TROENS PARADOKSER

En kristen må alltid leve et ”dobbelt-liv”. Dette hadde Paulus god kjennskap til, og til menigheten i Korint skrev han: Vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått ihjel, … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

LYSETS BARN I EN MØRK VERDEN

For ikke mange dager siden ble vi advart mot sterke scener i en nyhetssending på TV. Vi fikk se syriske barn som hadde havnet på sykehus etter en grusom behandling med slag og tortur. Og i media er det dessverre … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment

ETTERJAGET

Mange mennesker i Norge og andre vestlige land er stadig på jakt – etter mer rikdom, etter fornøyelser og aktiviteter som kan fylle fritida, etter rusmidler som kan hjelpe oss å glemme. Slik har nok mennesket alltid vært, og allerede Forkynneren … Continue reading

Posted in Andakter | Leave a comment