ETTERJAGET

Mange mennesker i Norge og andre vestlige land er stadig på jakt – etter mer rikdom, etter fornøyelser og aktiviteter som kan fylle fritida, etter rusmidler som kan hjelpe oss å glemme. Slik har nok mennesket alltid vært, og allerede Forkynneren måtte konkludere etter at han hadde gransket livet: Se, alt er tomhet og jag etter vind. (Fork.1,14)

Bibelen forteller at også Gud er på jakt. Salme 23 forteller om denne jakten: Bare godhet og miskunn skal etterjage meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. (Salme 23,6) Slik er Guds godhet. Den jager etter oss som er nedtynget av bekymringer og selvopptatthet. Gud er ikke fjern eller passiv. Han venter ikke på at vi skal komme ut av vår onde sirkel, nei, han leter etter oss og etterjager oss. Og han gir ikke opp etter ett eller to forsøk. Hans godhet og miskunn skal etterjage meg alle mine dager.

Vi mennesker er utålmodige. Kanskje det er derfor vi fyller så mye av tida vår med det som er uten verdi. Det er den som er fattig i Gud, som søker sin rikdom andre steder.

Er det stillheten vi trenger mer av – slik at Gud får en mulighet til å nå oss med sitt budskap om fred ? Ordet sier jo at det er stillheten som skal være vår styrke. I denne stillheten skal vi oppleve og erfare at Gud jager etter å nå oss, ja, vi er etterjaget.

Gud er tålmodig. Han leter etter den fortapte for å frelse. Han leter etter den som har mistet sin første kjærlighet. Han gråter slik han gråt over Jerusalem. Fordi vi ikke ville. Men han gir ikke opp. Han leter etter den ene blant de nittini, ja, han etterjager den ene som han elsker så høyt på tross av synd og frafall. Slik er Guds godhet. Derfor sendte han Jesus. Og derfor sender han sine vitner ut i dag for å forkynne evangeliet om frelse og evig liv i troen på ham.

Og han kommer til sine troende i dag for å advare mot likegyldighet og sløvhet. Vi blir så lett preget av denne verden. Og dersom vi ikke fester blikket på troens opphavsmann og fullender, blir vi hengende etter på veien. Men – takk og lov – han etterjager oss på nytt! Han vil gi oss framtid og håp!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply