GUD ER TILBAKE

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har nylig uttalt: ”Gud er tilbake”. Han sier at religion – i alle samfunn – er utrolig tilpasningsdyktig. Og Gud spiller en stadig større rolle i samfunnet. En prest i Nord-Norge kommenterte denne uttalelsen slik etter mørketida: ”Dette passer godt på en dag som denne: Sola er tilbake! Samtidig har den vært her hele tida.”

I perioder kan vi nok oppleve at Gud er langt borte. Vi får kanskje ikke svar på våre bønner, og vi mangler den trosvissheten vi hadde før. Dette er en subjektiv opplevelse som vi må erkjenne og ta på alvor. Men det å være kristen er ikke en bestemt måte å føle på, men en bestemt måte å leve på. Vissheten og troen bygger på en helt annen grunn enn våre følelser. Gud er der likevel, for hos ham er det ikke forandring eller skiftende skygge.

Petter Dass skrev i sin mest kjente salme: ”Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde.” Og Bibelen uttrykker det enda sterkere: Det er løgn at Gud ikke hører, at Den veldige ikke ser. Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham! (Job.35,13-14) Ja, det siste må vi nok lære gjennom et langt liv. Vi mennesker er ofte utålmodige. Men Guds klokke går aldri feil, og hans løfter står fast til evig tid – også dette: Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier. (Matt.12,20)

Han ser din sak!

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply