RESEPT FOR DET EVIGE LIVET

Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» (Luk.5,29-32)

Vi er flinke til å holde fram at det er syndere vi ønsker å nå med vår forkynnelse. Men hvordan blir budskapet oppfattet av våre tilhørere? Noen våger ikke å gå inn gjennom døra til bedehus og kirke fordi de allerede kjenner seg dømt.

Jesus var sammen med alle slags mennesker. Det eneste de hadde felles var at de lengtet etter Gud. Mennesker som har det vondt, oppsøker en sjelesørger eller en lege. Slik er det også i den åndelige verden. Jesus kommer til den som virkelig trenger en Frelser.

Hvem hadde Jesus gått til i dag? Han hadde nok oppsøkt mennesker som vi ikke hadde sluppet inn i våre fellesskap. Jesus var ute etter ekte etterfølgere – gjerne slike som var åndelig syke. Da han så Levi, så han en synder som kunne bli tilgitt og frelst. Han skrev ut en resept for det evige livet.

This entry was posted in Andakter. Bookmark the permalink.

0 Responses to RESEPT FOR DET EVIGE LIVET

 1. Torill Lund Born says:

  Jeg må fortelle noe.
  Faktisk gjennom en lang lidelse jeg nå ser ut til å se slutten på og som var forferdelig….så paradoksalt takker jeg Gud og Jesus for denne lidelsen…som var så vond at jeg ønsket med vekk og å komme til Jesus.
  Men denne lidelsen har fått meg til å elske medmennesker INDERLIG.
  Ber om at alle på jorden må få kjenne Helligåndskraften i Jesus Kristus med visdom og kraft og helse. Jeg tar meg i å ta rundt armene på fremmede når anledningen passer…f eks si noe hyggelig…det er en så sterk trang i meg til å gi medmennesker gode ord som kan varme deres hjerter.
  Jeg ble frelst da jeg var 25 år..nå er jeg over søtti. Men gjennom lidelsen kom jeg enda nærmere Jesus og samtidig enda mer fylt av kjærlighet til mennesker.
  Det er alltid noe positivt å si til et medmenneske…om jeg får avvisning kan jeg regne med men har faktisk ikke hittil hatt det…og har jeg det så kan jeg ikke huske det.
  Kjære medmenneske…du er min kjære bror eller søster som jeg ønsker ALT GODT i livet. Gud velsigne deg og dine RIKELIG i Herren Jesus Kristus. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *