VEIEN TIL LIVET

20100323Vi mennesker er forskjellige. Noen forlater aldri den tro som ble skapt i dåpen. Andre bestemmer seg for å følge Jesus i ungdomstida. Mange vil være underveis i mange år. Kanskje de må gjennom kamp og kriser før de vender om til Gud i voksen alder. Men jeg er redd for at de fleste utsetter valget. Men også det er et valg. Dersom du fortsetter gjennom livet uten tanke på evigheten, da forkynner du samtidig at du kan klare deg uten Gud og Jesus.

Livet består av mange valg, men ikke alle får like store konsekvenser. I 1.Mos.13,8-11 + 14-17 leser vi om et valg som fikk store følger – ikke bare for enkeltpersoner – men for et helt folk.

Abram sa til Lot : ”Kjære, la det ikke være trette mellom meg og deg og mellom mine gjetere og dine. Vi er jo frender. Ligger ikke hele landet åpent foran deg ? Skill heller lag med meg ! Tar du til venstre, skal jeg dra til     høyre ; og tar du til høyre, skal jeg dra til venstre.” Lot så utover landet og la merke til at hele Jordan-sletten, like ned til Soar, var svært rik på vann, likesom Herrens hage, som Egypter-landet. Dette var før Herren hadde lagt Sodoma og Gomorra øde. Så valgte Lot seg hele Jordan-sletten og drog østover.   ——

Herren sa til Abram etter at Lot hadde skilt lag med ham : ”Løft dine øyne og se deg omkring fra det sted hvor du nå står, mot nord og sør, mot øst og  vest ! For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ætt for alltid. Jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden. Kan noen telle støvet på jorden, skal også din ætt kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet, så langt og så bredt som det er ! For deg vil jeg gi det.”

Vi mennesker velger ofte som Lot. Vi velger det mest behagelige, det mest fristende, det som ser ut til å gi oss medgang og gode dager. Lot spurte ikke Gud til råds. Han kom til Sodoma. ”Folk i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren.” Abram bygde et alter og påkalte Herrens navn før han skilte lag med Lot. I første omgang så det ut til at Abram fikk den dårligste og minst fruktbare delen av landet. Men han eide noe som Lot manglet. Han hadde fått Guds velsignelse.

En historie fra virkeligheten kan illustrere hvor viktig det er å velge rett i utgangspunktet : Min bror var i USA for noen år siden. Han kom først til New York og leide en bil der for å kjøre nordover til vår søster som bor i Boston. Han var vant til å kjøre i Oslo, og forvirringen ble derfor stor da han plutselig havnet i en enorm trafikkmaskin med mange valgmuligheter. Jeg tror han hadde 10 filer å velge mellom, og han fikk ikke lang tid til å tenke, for trafikken var stor. Så havnet han på veien til Chicago. Han måtte kjøre minst to mil før han fant en avkjøring så han kunne finne veien tilbake til utgangspunktet. Da han så endelig kom inn i rett fil, visste han at han var på vei til Boston. Det var et svært viktig valg han måtte treffe der inne i trafikkmaskinen, for bare èn av veiene førte til det rette målet.

Denne historien kan illustrere vårt forhold til Gud og hans rike. Vi har ikke 10 filer å velge mellom, men to – og bare to. ”Vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.” (Matt.7,13-14) Mange som går på den brede vei, søker Gud på sin måte. Her finner vi mange mennesker som gjør gode gjerninger og hjelper andre, som gir det meste av penger og eiendom til de fattige. Mange på denne veien velger ofte rett og godt, men det hjelper så lite når de befinner seg på en vei som ikke fører til målet. På den smale vei finner vi alle som lever i troen på Jesus. De kan være uenige om så mangt, og det hender at de velger feil. Motgang og lidelse kan de også møte. Men èn ting vet de, og det er det som holder dem oppe : De går på den veien som fører til livet. De valgte rett i utgangspunktet !

Likevel er vårt valg bare et tilsvar til Guds initiativ : Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. (Joh.15,16) Du er utvalgt av Gud. Han ønsker at du skal høre til i Hans rike. Ikke fordi du er så god og fullkommen, men fordi han er glad i deg akkurat slik som du er. Dette er en fantastisk sannhet som ikke finnes i noen av religionene !

This entry was posted in Andakter and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply