HVEM ER RETTFERDIG ?

Jeg sier dere : Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. (Matt.5,20)

20100214Det er viktigere enn noen gang før at Guds lov blir forkynt klart og utvetydig, for i dag er det mange som famler i mørke etter et fast holdepunkt i livet. Loven med sitt klare ”du skal” og ”du skal ikke” er jo ikke gitt for at det skal bli vanskelig å leve. Sannheten er det stikk motsatte. Gjennom sin Lov vil Gud lære oss å leve det gode liv. Derfor er det rett å ha det samme program for livet som farisèerne hadde : Å leve etter Guds bud går foran alt !

Men så sier altså Jesus : Denne rettferdigheten er ikke nok. Det kan se ut til at Jesus skjerper kravene. Selv om du ikke dreper et menneske, kan du bryte det 5. bud. Ja, en uren tanke og et stygt ord kan være nok til å skille oss fra Gud.

Hvem kan da bli frelst ? Det går an å misforstå denne teksten, og da blir vi motløse og uten håp. Men det Jesus ønsker å rope ut, er at gjerningenes vei til frelse har spilt fallitt, og det var her farisèerne tok så skammelig feil. Jeg gjør så godt jeg kan, sier du kanskje. Jeg er ikke verre enn andre. Det holder ikke ! Om du selger alt du eier og gir det til de fattige, om du legger deg på spikermatter eller går til Jerusalem. Det er ikke nok.

Men så sier Evangeliet : Det som var umulig for Loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud ! (Rom.8,3)  Den som vil følge Jesus, må begynne ved nådens trone. Her ligger grunnlaget for vår rettferdighet. Bare Jesus kan gjøre oss til gode trær, og det gode tre bærer god frukt.

Samtidig synder og rettferdig. Det er det store paradoks som står skrevet over våre liv som kristne. Kampen om vår salighet er utkjempet èn gang for alle ved Jesu død og oppstandelse. Men den daglige kampen vil fortsette gjennom hele livet. En sann kristen må alltid leve i lyset, det lyset som avslører – og det lyset som viser vei. Vi kommer aldri så langt at vi er fullkomne. Derfor trenger vi den daglige tilgivelsen. Og med denne tilgivelsen i ryggen, får vi lov til å begynne på nytt. Hver dag med ny nåde ! En nåde så fullkommen at vi har lov til å stemme i slik det står i sangen :

Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet.
Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply