FERDIG MED JESUS ?

Joh.12,47-48 : Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer : Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag.

Det fortelles om 20100209en eldre redaktør som lå på et sykehus og ventet på døden. Han fikk besøk av en gammel kjenning som la et bibelkort i hendene hans. Redaktøren leste bibelverset, krøllet kortet sammen og kastet det så langt han kunne bortover gulvet. Nå var han ferdig med det, trodde han.

Denne mannen handlet slik mange andre gjør i sin tanke. Ingen i vårt land kan unngå å høre Guds ord. Men de fleste hører bare med ørene og tar ikke imot det som blir forkynt. Men Ordet er et tveegget sverd. Dersom forkynnelsen ikke fører til omvendelse og frelse, vil Guds ord komme tilbake som dommer.

Vi snakker ofte om at det er en velsignelse å leve i et land der vi har så rik tilgang på kristen forkynnelse. Og det er sant. Troen kommer av forkynnelsen. Men det er samtidig et skremmende alvor i dette. De bibelvers som vi har kastet fra oss, vil èn dag bli hentet fram og skrevet for våre øyne.

Da forstår vi også at det å være forkynner, vil innebære å forvalte noe dyrt og hellig. Vi må aldri skape det inntrykk at det vi kommer med, er det beste, men de andre har også mye bra. Det vi forkynner, er den eneste vei til frelse ! Nettopp derfor har vi frimodighet til å drive misjon, ja, tar vi Guds ord på alvor, er det umulig for en kristen å stille seg likegyldig til misjonskallet. Hvert eneste menneske på denne jord er en udødelig sjel, og bare Jesus kan gi et evig liv i salighet hos Gud.

Så ser vi at Gud ønsker at hans ord skal ha en dobbelt virkning i vårt liv : Først må vi erfare og oppleve at troen på Jesus gir oss del i det evige livet. Og så vil Guds Ånd vise oss hvordan vi kan dele med andre det vi har fått.

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply