4

4
Når Jesus – slik det er gjengitt i Matteus 24 – taler om de siste tider, trekker han fram vranglære, krig, hungersnød og død. Det er de samme tegn Johannes peker på i profetien om de fire ryttere i Åpenbaringsboka. Vi kan derfor se på 4-tallet som et symbol på endetida:
Jeg hørte et av de fire vesener rope med en røst som torden: ”Kom!” Da så jeg en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue. Det ble gitt ham en seierskrans, og med seier drog han ut for å seire. (Joh.Åp.6,1-2)
Jesus sa at mange skal komme i hans navn og villede mange. Og den farligste form for vranglære – også i vår tid – er etterligninger av troen og falske trosretninger.Det er betegnende at Åpenbaringsboka forteller at også Jesus skal komme ridende på en hvit hest. Satan kler seg som en lysets engel når han skal bedra Guds folk! Sanne kristne tilber Kristus som Herre og Frelser og holder Bibelen som eneste rettesnor for liv og lære. Det kan være viktige testspørsmål når vi skal avsløre rytteren på den hvite hest. Samtidig bør det være et faresignal om en gruppe er mest opptatt av å angripe andre kristne og gjør krav på å eie sannheten alene! Enkelte kristne fordømmer sterkt enkelte synder, men de ser gjennom fingrene med andre. På den måten hjelper vi rytteren på den hvite hest, rytteren som bedrar! Dersom en menighet eller forsamling har strenge regler for hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre, kan det hende at reglene gjør oss blinde i forhold til andre synder. Vranglære en nemlig ikke bare det å forkynne noe annet enn det som står i Bibelen. Den farligste form for falsk lære er kanskje det å utelate noe som ligger på Guds hjerte!
Da Lammet brøt det andre segl, hørte jeg det andre av de fire vesener si: ”Kom!” Og det kom fram en annen hest, som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned; og det ble gitt ham et stort sverd. (Joh.Åp.6,3-4)
Det har alltid vært krig og ufred på jorda, men det kan se ut til at krigens redsler øker i omfang og styrke når vi nærmer oss de siste tider. Fredsbevegelser kan ha sin misjon, men de kan aldri utrydde konflikter og krig. Det er verdt å merke seg at det er Gud som utstyrer den andre rytteren med sverd. Krigen er aldri etter Guds gode vilje, men også det onde brukes i hans verdensstyre. Når menneskene velger det onde, ser vi at ondskapens krefter til tider får utfolde seg fritt. Menneskene høster det de har sådd. Dette er en skremmende realitet, men den som i sannhet tror på Jesus Kristus, trenger ikke være redd. Jesus sa til sine disipler: ”Se til at dere ikke lar dere skremme!”
Da Lammet brøt det tredje segl, hørte jeg det tredje vesen si: ”Kom!” Da så jeg en svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte likesom en røst inne blant de fire vesener: ”En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.” (Joh.Åp.6,5-6)
Svart er sorgens farge, og det skal vel her symbolisere den sorg som følger hunger og dyrtid. Vekten skal symbolisere en streng matrasjonering. På grunn av dyrtiden vil det særlig gå ut over de som fra før har for lite. De sosiale misforhold vil øke i slike tider. Vanlige folk vil lide mens de rike har overflod. Ser vi allerede konturene av en slik utvikling?
Da Lammet brøt det fjerde segl, hørte jeg det fjerde vesen rope: ”Kom!” Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. (Joh.Åp.6,7-8)
Det bor nå seks milliarder mennesker på jorda, og det betyr at minst halvannen milliard vil omkomme når den fjerde rytteren bruker den makt han har fått. Dette ligger utenfor vår fatteevne, men også en slik katastrofe kan være et redskap i Guds hender. En fjerdedel av jordas befolkning får føle hans makt, slik at de som er igjen, får en anledning til å vende om! Døden på den gulbleke hest tar bare det som tilkommer ham, og det har han alltid gjort. De fleste mennesker dør lenge før de er 100 år. Men åpenbaringen som Johannes har delt med oss, viser at Guds egentlige vilje er liv og kjærlighet! Gud viste sitt sanne vesen da han gav oss sin Sønn til soning for våre synder.
4 hester med 4 ryttere som peker på 4 endetidstegn. ”Se til at dere ikke lar dere skremme!” sa Jesus til sine venner. Bak død og grav lyser alltid håpet om et evig liv i samfunn med vår Frelser og Herre!

20100630Når Jesus – slik det er gjengitt i Matteus 24 – taler om de siste tider, trekker han fram vranglære, krig, hungersnød og død. Det er de samme tegn Johannes peker på i profetien om de fire ryttere i Åpenbaringsboka. Vi kan derfor se på 4-tallet som et symbol på endetida:

Jeg hørte et av de fire vesener rope med en røst som torden: ”Kom!” Da så jeg en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue. Det ble gitt ham en seierskrans, og med seier drog han ut for å seire. (Joh.Åp.6,1-2)

Jesus sa at mange skal komme i hans navn og villede mange. Og den farligste form for vranglære – også i vår tid – er etterligninger av troen og falske trosretninger.Det er betegnende at Åpenbaringsboka forteller at også Jesus skal komme ridende på en hvit hest. Satan kler seg som en lysets engel når han skal bedra Guds folk! Sanne kristne tilber Kristus som Herre og Frelser og holder Bibelen som eneste rettesnor for liv og lære. Det kan være viktige testspørsmål når vi skal avsløre rytteren på den hvite hest. Samtidig bør det være et faresignal om en gruppe er mest opptatt av å angripe andre kristne og gjør krav på å eie sannheten alene! Enkelte kristne fordømmer sterkt enkelte synder, men de ser gjennom fingrene med andre. På den måten hjelper vi rytteren på den hvite hest, rytteren som bedrar! Dersom en menighet eller forsamling har strenge regler for hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre, kan det hende at reglene gjør oss blinde i forhold til andre synder. Vranglære en nemlig ikke bare det å forkynne noe annet enn det som står i Bibelen. Den farligste form for falsk lære er kanskje det å utelate noe som ligger på Guds hjerte!

Da Lammet brøt det andre segl, hørte jeg det andre av de fire vesener si: ”Kom!” Og det kom fram en annen hest, som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned; og det ble gitt ham et stort sverd. (Joh.Åp.6,3-4)

Det har alltid vært krig og ufred på jorda, men det kan se ut til at krigens redsler øker i omfang og styrke når vi nærmer oss de siste tider. Fredsbevegelser kan ha sin misjon, men de kan aldri utrydde konflikter og krig. Det er verdt å merke seg at det er Gud som utstyrer den andre rytteren med sverd. Krigen er aldri etter Guds gode vilje, men også det onde brukes i hans verdensstyre. Når menneskene velger det onde, ser vi at ondskapens krefter til tider får utfolde seg fritt. Menneskene høster det de har sådd. Dette er en skremmende realitet, men den som i sannhet tror på Jesus Kristus, trenger ikke være redd. Jesus sa til sine disipler: ”Se til at dere ikke lar dere skremme!”

Da Lammet brøt det tredje segl, hørte jeg det tredje vesen si: ”Kom!” Da så jeg en svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte likesom en røst inne blant de fire vesener: ”En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.” (Joh.Åp.6,5-6)

Svart er sorgens farge, og det skal vel her symbolisere den sorg som følger hunger og dyrtid. Vekten skal symbolisere en streng matrasjonering. På grunn av dyrtiden vil det særlig gå ut over de som fra før har for lite. De sosiale misforhold vil øke i slike tider. Vanlige folk vil lide mens de rike har overflod. Ser vi allerede konturene av en slik utvikling?

Da Lammet brøt det fjerde segl, hørte jeg det fjerde vesen rope: ”Kom!” Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. (Joh.Åp.6,7-8)

Det bor nå seks milliarder mennesker på jorda, og det betyr at minst halvannen milliard vil omkomme når den fjerde rytteren bruker den makt han har fått. Dette ligger utenfor vår fatteevne, men også en slik katastrofe kan være et redskap i Guds hender. En fjerdedel av jordas befolkning får føle hans makt, slik at de som er igjen, får en anledning til å vende om! Døden på den gulbleke hest tar bare det som tilkommer ham, og det har han alltid gjort. De fleste mennesker dør lenge før de er 100 år. Men åpenbaringen som Johannes har delt med oss, viser at Guds egentlige vilje er liv og kjærlighet! Gud viste sitt sanne vesen da han gav oss sin Sønn til soning for våre synder.

4 hester med 4 ryttere som peker på 4 endetidstegn. ”Se til at dere ikke lar dere skremme!” sa Jesus til sine venner. Bak død og grav lyser alltid håpet om et evig liv i samfunn med vår Frelser og Herre!

This entry was posted in Andakter and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply