3

20100621Læren om den treenige Gud er sentral i kristendommen, men 3-tallet møter vi dessuten en rekke steder i Bibelen. Vi kan ta med et par:

Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med ham. Peter tok til orde og sa til Jesus: ”Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia”. (Matt.17,3-4)

Det er tre som vitner: Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. (1.Joh.5,7-8)

Men det sterkeste ”trekløver” i Bibelen finner vi kanskje i 1.Kor.13:
Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten (1.Kor.13,13)

Kapittel 13 i 1.korinterbrev kan vi aldri bli ferdig med. Det handler nemlig om det viktigste av alt: Kjærligheten. Alt det andre – også tro og håp – trenger vi for livet og tjenesten her nede. Men når Gud oppretter sitt fullkomne rike i evigheten, skal det opphøre. Vi trenger det ikke lenger. Men kjærligheten skal bli stående.

Vi mennesker er forskjellige, og vi ser stykkevis og delt. Jeg vet om mange som kan holde lange, uangripelige taler og andre som alltid reiser seg når ordet er fritt på bedehuset. Men av og til må jeg tenke på hvordan de møter sine medmennesker i hverdagen. Og her sitter vi alle i glasshus! Noen har aldri mot eller frimodighet til å reise seg for å komme med et vitnesbyrd. Men mange av disse har et liv som taler sterkere enn ord. De eier den kjærlighetens varme som kan berøre andre. Det er noen som fryser der ute. Mange har fått nok av ord. Men kjærligheten kan smelte is og kulde – og kanskje også bli inngangen til et nytt liv i Guds rike!

Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1.Joh.4,10) Rekkefølgen er aldri tilfeldig i Guds rike. Vi må selv ta imot Guds kjærlighet i troen på Jesus før vi kan gi noe videre til andre!

This entry was posted in Andakter and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply